Několika milionová investice do zkapacitnění klíčové křižovatky u lékárny ve Vratislavicích nemusí zatížit rozpočet městského obvodu. Jeho vedení vyjednává společnou akci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). To připouští, že by se na akci mohlo podílet.
„Rádi bychom křižovatku nejen rozšířili, ale i opravili. Je značně zatěžována,“ uvedl vratislavický starosta Luděk Oraný. Podle městského obvodu neztratí křižovatka svůj význam ani po zprovoznění rychlostní spojnice mezi Libercem a Jabloncem. V současnosti jsou ve vozovce ze směru od Jablonce vyjeté koleje, přičemž došlo k poškození i zázemí semaforu.
V územním plánu podle ŘSD zatím není rozšíření křižovatky zaneseno. „Uvažovat by se o tom dalo pouze za účasti všech zúčastněných a určité finanční spolupráci městského obvodu,“ zdůraznil na posledním zastupitelstvu Vratislavic náměstek pro výstavbu ŘSD Jan Stach. Pokud by se ke zkapacitnění přistoupilo, muselo by dojít k výkupu některých sousedících pozemků.
ŘSD zreviduje stávající projekt
Projekt nové křižovatky pochází z let 2004 a 2005. „Musí projít revizí. Ta je již objednaná,“ uvedl Jan Stach s tím, že od té doby se změnily některé požadavky na tento typ staveb.
Podle stávajícího projektu by se křižovatka měla rozšiřovat směrem od tramvajových kolejí. Asfaltovému koberci by však nemusela ustoupit žádná ze sousedících staveb.
Odhady zatím hovoří o nákladech kolem sedmi až osmi milionů korun. Skutečnou cenu určí až aktualizované plány. Poté se i Vratislavice dozví, kolik by činil jejich podíl.