Jedna z nich, poněkud netradiční, vede z centra Dolní Smržovky do kopce. Z lesa nad Smržovkou ční skalní masiv z modré žuly. Inspiroval Petra Urbana, známého kreslíře, především vtipů s figurkou Rudy Pivrnce, k vážnější tvorbě. Patnáct obrazů Křížové cesty vzniklo za měsíc a v roce 2017 byla Křížová cesta Petra Urbana slavnostně posvěcena. Lidé ji mohou obdivovat po celý rok.

Adéla Landová žije rok a půl ve Smržovce, připravuje tu lesní klub Jitřenka.
Chci vyhnat děti ven, Smržovka je na to ideální, říká zakladatelka lesního klubu

V Bedřichově na křižovatce silnic od místního obecního úřadu a infocentra a průběžnou pod zdejším kostelem sv. Antonína Paduánského začíná křížová cesta, vedoucí do kopce ke zmíněnému kostelu a hřbitovu. Moderně pojatá kalvárie ze žulových bloků a kovových křížů nestejných velikostí, o níž něco zjistit je velké umění.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Pouť na křížové cestě vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.
Zdroj: wikipedia.org