Časté dopravní nehody, riziková místa nebo zjednodušení dopravy. To jsou hlavní důvody, proč kruhové objezdy vznikají.
V současné době má Jablonec pět kruhových objezdů a dva budou dokončeny na podzim tohoto roku. Intenzivní práce probíhají na kruhovém objezdu v Kokoníně, kde je provádí firma Strabag. Tam ale obyvatelům práce znepříjemňují život. „Ve finále bude objezd nejspíš přínosem. Nyní nám přestavba ztěžuje život tím, že se práší do oken a je nadměrný hluk,“ řekla Dagmar Kindlová, která bydlí přímo u budoucího kruhového objezdu. „Kruhové objezdy především zamezí dopravním nehodám. Navíc součástí každé výstavby jsou chodníky,“ řekl ředitel odboru rozvoje Miroslav Varga s tím, že na výstavbu jednoho kruhového objezdu padne částka patnáct až dvacet milionů korun.
Další kruhový objezd roste v ulici Novoveská. Dále se zjednoduší provoz během příštího roku pod Střelnicí a v ulici Belgická.