Přes osmdesát návštěvníků oslavilo kulaté výročí Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Akce s názvem „20 let Nadace aneb ještě není hotovo" se konala v zahradě areálu Lidových sadů a program zaujal všechny účastníky. Příjemnou atmosféru dokresloval jazz-swingový soubor Apple Saxes, největší zájem vzbudil ornitolog Milan Straka, který předvedl své opěřené svěřence jako Výra velkého, Orla skalního nebo Káně lesní. Zajímavé bylo též zavzpomínání na historii samotné nadace.

„Vstupné bylo dobrovolné, ale jeho výtěžek půjde na výsadby stromků do Jizerských hor," řekl Ondřej Petrovský, ředitel Nadace. Letošní ročník vynesl 23 180 korun, což je jedna pětina podílu nadace, který je potřeba na projekt výsadeb původních druhů dřevin (buků, dubů, jedlí…). Ten získal 4,5 milionu z fondů Evropské unie. Celkem vysadí přes 90 000 sazenic na 331 hektarech ploch ve třech jizerskohorských biocentrech. Práce chtějí zahájit na začátku června a chtěli by být hotovi do poloviny 2015.

Samotná Nadace je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace už zhruba 15 milionů korun.