Firma letos plánuje v kraji vytěžit 775 tisíc metrů krychlových, což je o skoro 30 procent více než loni. Kvůli vážné situaci se Liberecký kraj rozhodl zřídit Koordinační skupinu pro zvládání kůrovcové kalamity, jejím cílem je plánování společného postupu pro zvládání situace a jejích následků. Napadené stromy a kácení neovlivňují jen podobu lesa, ale také turismus. 

Jednou z prvních věcí, kterou chce kraj udělat, je vytvoření mapy s místy těžby po kůrovcové kalamitě. Ta by měla turisty on-line informovat o tom, kde těžba probíhá. „Chceme, aby veřejnost předem věděla, zda se v cíli jejich výletu netěží nebo se tam těžba neplánuje. Rádi bychom, aby byly tyto informace dostupné na mapovém portálu Libereckého kraje a zejména na webu mapy.cz. Nyní řešíme, jakou formou to provést,“ vysvětlil radní pro resort životního prostředí a zemědělství Václav Židek.

Podle něj by v souvislosti s likvidací kalamity měli turisté počítat s tím, že na některých místech nemusí být turistické stezky takové, jak jsou zvyklí. Zpevněné cesty totiž často intenzivní těžba poničila, a tak mohou být blátivé. Zmizelo i některé značení, které bylo na napadených stromech. Lesy ČR ale na obnově cest i značek uvnitř lesů průběžně pracují. Potvrdil to i generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček „Primárně se letos soustředíme na severní Čechy, kde je kalamita, která jinde v republice už pomalu končí, aktuálním tématem. Kůrovec se nesmí rozšířit do zdravých porostů. Proto je třeba vyhledávat napadené stromy, těžit je a zároveň hned lesy obnovovat, což děláme. Tam, kde kalamita končí, se soustředíme také na opravy cest a turistické infrastruktury,“ řekl Vojáček.

"Je to dočasné"

Zpracování napadeného dřeva je spojené s řadou nepříjemností, jako jsou vyjeté koleje po těžké technice na lesních cestách, velká frekvence nákladních aut převážejících dřevo obcemi i možná omezení vstupu do lesa kvůli bezpečnosti. „Chceme všechny ujistit, že kalamita je dočasná a že se vše postupně vrací do normálu, zatím s výjimkou severních Čech, kde zpracování dřeva kvůli kůrovci kulminuje. Proto je nutná komunikace, aby měli všichni informace nebo věděli, kde je získat, na koho se obrátit, aby situaci pochopili a měli trpělivost,“ dodal Vojáček. V Libereckém kraji plánují Lesy ČR zalesnit 390 hektarů 2,2 miliony sazenic. Do 30. června už vysadili 1 553 000 sazenic.

Obnova lesa a cest po těžbě byla také předmětem prvního jednání krajské skupiny pro zvládnutí kůrovcové kalamity. Peníze by ráda získala z dotačních fondů Ministerstva pro místní rozvoj. „Ministerstvo poskytuje dotaci na obnovu silnic po kalamitě, kterou lze ale čerpat až po tom, co je vyhlášeno, že kalamita skončila. Chceme prosadit změnu, aby se mohlo čerpání zasmluvnit už během kalamity, aby se ve chvíli, kdy skončí kalamita mohlo začít hned opravovat,“ zmínil radní Židek.

Liberecký kraj chce také kvůli kalamitě více spolupracovat s Ústeckým krajem a koordinovat společné kroky, protože ohnisko je na hranici krajů v Lužických horách.

Aktuálně je nejpostiženější lokalita kolem Velkého Buku. „Je pravda, že Liberecký a Ústecký kraj jsou na tom nejhůře z celé republiky. Jsou to jediné kraje, které mají letos vyšší čísla než v roce 2020, zbytek republiky to má obráceně,“ řekl Deníku ředitel oblastního ředitelství Lesů ČR Pavel Rus. Dodal ještě, že hlavní výhodou nově ustanovené skupiny je, že se na jednom místě schází vlastníci lesů, ochránci přírody, zástupci ministerstva zemědělství a Krajského úřadu. „Jsme tak schopní vyargumentovat si mezi sebou, co se děje v lese a co se bude dělat. Výstupem by pak měla být lepší informovanost kraje, na kterém se schází požadavky a stížnosti samospráv,“ doplnil Rus. Kraj tak bude podle něj lépe informovaný a bude moc předat tyto informace dál.