V anglickém, německém, francouzském a italském jazyce se tento týden zdokonalují učitelé středních a základních škol. V týdenním kurzu, který probíhá v Základní škole v Josefově Dole, jim s výukou pomáhají rodilí mluvčí.
Z šedesáti pěti pedagogů je jich převaha ze základních škol a tvoří skupinky maximálně do jedenácti lidí.
„Projekt, nesoucí název Domluv se v cizím jazyce, není určen pro pedagogy, kteří mají pro daný jazyk aprobaci. Chceme učitele naučit jazyku, aby se domluvili v cizině a mohli žákům předávat více informací. To je také cílem celého projektu,“ řekla učitelka z Gymnázia v ulici Dr. Randy Gabriela Šimůnková.
Letního intenzivního kurzu se účastní pět rodilých mluvčí. „Je výborné, že učitelé jsou ochotni vyměnit si role s žáky a zasednout opět do školních lavic,“ řekla Francouzka Gersende Demma, která vyučuje francouzský jazyk. Kurzu se účastní také Peter Tracey, který vyučuje anglický jazyk a trvale spolupracuje s Gymnáziem Dr. Randy. „Dvakrát do roka u nás probíhají týdenní kurzy s Peterem Traceym pro žáky třetího ročníku,“ upřesnila Šimůnková.
Učitelé se aktivně zapojují do výuky, a tak se naučí mluvit v cizím jazyce. „Chci si obnovit své staré znalosti a naučit se především komunikovat,“ řekla učitelka z Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci Ludmila Kučerová.
Projekt začal již v říjnu 2006 a potrvá dva roky. V první etapě se pedagogové učili v průběhu školního roku devadesát minut za týden. Nyní probíhá intenzivní kurz s rodilým mluvčím, a poslední etapa zahrnuje devadesát minut vyučování cizímu jazyku dvakrát týdně.
„Na závěr učitele prověří test a obdrží osvědčení o absolvování kurzu,“ doplnila Gabriela Šimůnková s tím, že jejich přání je, aby po dokončení kurzu následovaly další.
Organizátorem projektu je právě Gymnázium v ulici Dr. Randy.
Financují ho však Evropské sociální fondy společně s republikovým rozpočtem.