Po absolvování PC kurzu mohou pokračovat v dalších kurzech zaměřených na konkrétní pracovní obory.
„Kurzy zajišťujeme v rámci projektu Najdi si práci v Libereckém kraji. Délka počítačového kurzu je padesát hodin,“ řekla zástupkyně ředitelky SOAPA Soňa Štrynclová. V Jablonci jsou první kurzy v běhu. V Liberci ho již úspěšně absolvovaly desítky lidí.

V kurzech vidí svou budoucnost

„Nabídku jsem dostala od pracovního úřadu. Již teď vím, že mi kurz pomůže v budoucí práci. A navíc mi projekt umožní pokračovat v dalším vzdělávání,“ řekla Dana Franzeová, která úspěšně absolvovala PC kurz na Integrované škole Na Bojišti v Liberci.
V červnu ji čeká další vzdělávání v Jablonci. „Dělala jsem ve skladu. Proto budu pokračovat v kurzu logistiky,“ dodala Dana Franzeová.
Na rozsáhlém projektu se finančně podílí státní rozpočet ČR a Evropský sociální fond. Rekvalifikace a kurzy probíhají nejen v Jablonci a Liberci. Osloveni byli i zájemci evidovaní na Úřadech práce v České Lípě a Semilech.
Celkem se může projektu Najdi si práci v Libereckém kraji zúčastnit 1 800 lidí. Pro každého se najde obor, ve kterém by se chtěl v budoucnu zaměstnat. „Na naší škole budou pokračovat v červnu specializované kurzy zaměřené na řízení lidských zdrojů, logistiku nebo počítačovou grafiku,“ dodala Soňa Štrynclová. O rekvalifikaci je velký zájem. Všechny kurzy v Jablonci jsou naplněné. V nejbližších dnech jimi projde 156 účastníků.

Jednají se zaměstnavateli

Aby se zvýšila šance při uplatňování na trhu práce, nabízí projekt finanční dotace budoucím zaměstnavatelům. Za každé nově vytvořené místo může firma získat až šedesát tisíc korun.
Pro mnoho nezaměstnaných se díky rozsáhlé nabídce rekvalifikací otevírají nové možnosti. Je možné získat oprávnění na vysokozdvižný vozík, řidičská oprávnění nebo se rekvalifikovat v obsluze NC a CNC strojů. Celkem je na výběr z 18 kurzů.