Pamatují si ji pouze Němci z bývalé DDR. A právě jeden z nich, Helge Maie, ji v Německu, nedaleko českých hranic, pro Boveraclub zakoupil za 300 eur.

„Je to až neuvěřitelný příběh. Pan Maie žije v Drážďanech a je nadšenec do historie dopravy z Drážďan. Tuto tramvaj objevil, zakoupil ji a ještě se kvůli ní naučil i česky. Navíc je již pět let člen Boveraclubu,“ řekl Jiří Němeček za Boveraclub, který rovněž řídil přepravu tramvaje z Německa do Čech.

„Bude součástí sbírky našeho muzea,“ doplnil. A proč česká tramvaj v Čechách nikdy nejezdila? V šedesátých letech totiž RVHP rozhodlo, že se tramvaje v rámci tohoto společenství budou vyrábět pouze v tehdejším Československu.

„Výroba těchto dvounápravových tramvají byla předána do ČKD Praha, kde bylo v závěru šedesátých let smontováno kromě prototypu 116 motorových a stejný počet vlečných vozů,“ upřesnil Jiří Němeček s tím, že tramvaj byla v provozu v městech Gera a Jena a nakonec byla odstavena nedaleko Drážďan. „Kromě svého původu je tramvaj zajímavá tím, že se řídí pomocí volantu,“ doplnil.

Kromě této tramvaje získal včera Boveraclub do své sbírky ještě dva unikáty. „Jedná se o dva vagónky, které členové před lety objevili na zahrádce bývalých Jabloneckých elektrických drah v Jablonci. Ty sloužily od roku 1899 až do padesátých let minulého století k dopravě nákladů,“ přiblížil Jiří Němeček.

Jablonecké tramvaje totiž sloužily nejen k přepravě cestujících, ale zajišťovaly především přepravu nákladů pro různé firmy sídlící podél trati k překladištím v Brandlu nebo Rychnově nad Nisou.

Jablonecké tramvaje k tomu účelu vlastnily přes 60 vagonků, které tahaly buďto běžné tramvaje nebo dvě speciální lokomotivy či pět poštovních tramvají. S rozvojem motorismu pak význam nákladní dopravy klesal až byla v roce 1950 zrušena úplně.

„Vagónky budou také součástí muzea,“ dodal Jiří Němeček.