„Dva případy máme evidovány v Liberci v lokalitě, kde se nachází Základní škola Jabloňová, a k jednomu případu mělo dojít v lokalitě Základní školy Lesní v Liberci," potvrdila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Podle ní policie po oznámení ihned reagovala a v blízkosti základních škol zvýšila dozor. „Ve spolupráci s městskou policií tam zasíláme více hlídek," dodala Šrýtrová.

Policisté neberou oznámení na lehkou váhu a na případech intenzivně pracují.

„Jsme samozřejmě v úzkém kontaktu se školami a v žádném případě oznámení nepodceňujeme," dodala Šrýtrová.

Policie podle ní také opatření ve školách, aby byly děti dostatečně informovány a poučeny, jak se v podobných případech chovat.

Případy se odehrály v rozmezí od 8. do 20. září, vždy ve chvíli, kdy šly děti ze školy domů.

„Musíme vyzdvihnout přístup dětí, které se v případech, jež nám byly oznámeny, zachovaly, jak nejlépe mohly," pochválila mluvčí.

Další podrobnosti nemůže podle ní policie zveřejnit kvůli probíhajícímu vyšetřování.

Policie však žádá veřejnost, aby se v případě, že má někdo jakékoliv informace, aby je neprodleně oznámili. A to buď na linku 158 nebo na Obvodní oddělení Liberec Centrum.

Vyjádření škol už se do uzávěrky nepodařilo získat, případ budeme ale dále sledovat.

Preventivní rady policie dětem

- nepouštět se s nikým cizím do rozhovoru, byť by jim vyprávěl všelijaké, více či méně věrohodné povídačky (mám tě dnes doprovodit domů, rodiče tě nemůžou dnes vyzvednout, mamince se stal malý úraz a mám tě za ní dovézt apod.)

- nenechat se na nic zlákat (dám ti hračky, mobil apod.)

- nikdy nesedat k cizím lidem do auta a udržovat si bezpečný odstup, aby je nemohl někdo do vozidla vtáhnout od neznámých lidí si nebrat žádné jídlo ani pití

- rychle utéct, pokud možno tam, kde je pohyb lidí

- každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznámit rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR na bezplatné tísňové lince 158

Školáci by měli při chůzi vždy sledovat zrakem i sluchem prostor a dění kolem sebe. Není vhodné si pouštět do uší naplno hudbu. V případě, že by neznámý člověk chtěl školáka někam odvléci, je dobré co nejhlasitěji volat o pomoc, kopat, bít kolem sebe, škrábat, kousat a snažit se o útěk.