Pracovníci liberecké Krajské hygienické stanice zkontrolovali již třicet dva běhů letních dětských táborů. Jedenáct blokových pokut uložili především za stravování a za vedení zdravotnické dokumentace.
„Zjištěny byly léky s prošlou dobou expirace, chyběly doklady o zdravotní způsobilosti dětí a personálu, závady byly také ve skladování potravin a špatně zevnitř umyté nádobí,“ řekla mluvčí Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Zuzana Balašová.
Přestože se pracovníci hygienické stanice setkali s nedostatečně zabezpečenými potravinami proti vodě a hlodavcům, nezaznamenali žádná hromadná horečnatá nebo průjmová onemocnění.
Celkovou pokutu čtyři tisíce šest set korun rozdělili mezi provozovatele táborů na Českolipsku, Liberecku a Semilsku. Na Jablonecku nezaznamenali žádný přestupek.
Krajská hygienická stanice bude i nadále kontrolovat druhé běhy dětských táborů.
„Při kontrolách letních táborů věnují pracovníci největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí včetně zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku a pitného režimu, zajištění ubytování, režimu dne a vybavenost lékárničky,“ doplnila Balašová.