Rok 2015 byl v Jablonci velmi zajímavým. Rozběhl se projekt revitalizace, na politickém poli se opět mluvilo o hazardu, ale veřejnost potěšil i úspěch jabloneckých sportovců. Příští rok navíc město čekají dvě významná jubilea.

Na co jste za rok 2015 hrdý, co se ve městě podařilo?

Především jsem rád, že se po rozjitřené povolební situaci podařilo vytvořit koalici, která se dokáže domluvit a shodnout na důležitých věcech, jako je například rozpočet nebo projekt revitalizace teplárenské sítě. Těší mě také, že jednání zastupitelstva probíhají v konstruktivní atmosféře při zachování slušnosti, což v řadě měst dnes není obvyklé. Když hovořím se starosty a primátory jiných měst, právě tuhle schopnost slušné a konstruktivní diskuze nám závidí. Na to jsem hrdý.

A jaké jsou konkrétní úspěchy, které občany potěšily?

Navzdory tomu, že se finanční situace v průběhu roku nevyvíjela nijak zvlášť příznivě z hlediska rozpočtových příjmů, podařila se řada věcí. Máme za sebou první etapu již zmíněné revitalizace teplárenské sítě, kterou ostatním městům, jež se potýkají s podobným problémem, ukazujeme, že lze převzít do vlastnictví města teplárnu a něco s ní udělat. Daří se opravovat komunikace, zateplovat školy a školky, dokončili jsme revitalizaci Žižkova vrchu, v závěru roku jsme otevřeli nový azylový dům, opravujeme drobné památky po městě. Není toho málo.

Zmínil jste první etapu revitalizace teplárenství, jak ji hodnotíte?

Jednoznačně pozitivně. V Jablonci se daří uskutečňovat projekt, který je v Čechách neobvyklý a jiná města k nám jezdí pro radu a pro zkušenosti. Ukazuje se, že jsme udělali krok správným směrem. Město je bohatší o fungující zdravou firmu, která umí vyprodukovat teplo za konkurenceschopné ceny, a navíc z ulic a koryta řeky zmizí nevzhledné parovody.

Co se naopak dotáhnout nepodařilo, co zůstává restem do budoucna?

Je před námi druhá a poslední etapa revitalizace teplárny, kterou je třeba úspěšně dokončit, abychom dokázali občanům a domácnostem připojeným na centrální vytápění, že v Jablonci není nutné platit za teplo nejvíc v celé republice. Stojí před námi diskuze o dopravních projektech západní obchvat, tramvajová trať do centra, řešení světelné křižovatky Palackého… Budeme pokračovat v opravách komunikací, to je věc, která nikdy nekončí. Chystáme se na další mosty, například ten v Lidické ulici, abychom dotáhli opravu centra města. A samozřejmě zateplování a opravy škol a školek. Všechno to jsou náročné projekty, které se leckdy neobejdou bez dotačních peněz a také širší diskuze.

Město bude slavit 150 let od svého povýšení. Prozradíte něco ze zajímavých akcí, které budou probíhat v průběhu celého roku?

Jablonec je městem s bohatým kulturním i sportovním kalendářem, takže není naší ambicí pořádat další a další akce. Budeme se ale snažit alespoň ty hlavní akce ve městě nějak ozvláštnit, dodat jim onu pomyslnou třešničku na dortu. Samotný program příštího roku se právě v těchto dnech ladí, upřesňuje a nezastírám, že důležité jsou samozřejmě i vynaložené finance. I tady je potřeba stanovit priority a rozhodovat se zodpovědně se zdravým rozumem. U příležitosti výročí města bychom také rádi poděkovali lidem, kteří se pozitivním způsobem podílejí na životě města a šíří jeho dobré jméno. Chceme tak učinit medailí, kterou jednotlivým osobnostem předáme na gala večeru během Jabloneckých podzimních slavností. Oceněné osobnosti bude na základě nominací od občanů vybírat stejná komise, která se zabývá udělováním nejvyšší městské ceny Pro Meritis Za zásluhy. Samozřejmě toto ocenění budeme udělovat i nadále. Nová medaile má být spíše symbolickým poděkováním za věci, které nejsou úplně samozřejmé, a přesto mnohdy zůstávají bez povšimnutí. Pokud čtenáři ve svém okolí vědí o někom, kdo by si poděkování za práci pro Jablonec zasloužil, prosím, ať kontaktují kancelář primátora.

Jak si představujete Jablonec za dalších 150 let?

V Jablonci vždycky žili aktivní a šikovní lidé, díky nimž se o městě mluvilo po celém světě. Ať už to bylo v souvislosti se sportem, bižuterií, mincovnictvím či jiným průmyslovým odvětvím. Byl bych rád, kdyby Jablonec za 150 let byl městem s mladým duchem, zdravým srdcem a dobrou pověstí.

Co přejete jabloneckým občanů do roku 2016?

Občanům města přeji, aby byli zdraví, aby neztráceli dobrou náladu a optimismus, aby se uměli podívat na věci z té lepší stránky a aby v Jablonci žili rádi nejen v roce 2016. Za sebe mohu slíbit, že pokud to budu moci ovlivnit, určitě to udělám.