Mezi oceněnými byli také příslušníci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje – Tomáš Bulíř a Petr Drešer.

Tomáš Bulíř obdržel medaili HZS ČR Za statečnost, a to za záchranu lidského života při požáru rodinného domu. Petr Drešer slouží jako hasič od července 1991 na stanici v Turnově. Za dobu služby a příkladné plnění služebních povinností byl oceněn medailí HZS ČR Za věrnost I. stupně.

Ocenění převzaly také osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci s HZS Libereckého kraje, a podílejí se tak na zajištění bezpečnosti občanů. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta obdržel Plaketu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, vedoucí Odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje Ivana Jarošová převzala medaili HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost.

Za dlouhodobou vynikající spolupráci s HZS Libereckého kraje při přípravě a realizaci přeshraničních česko-polských projektů byla oceněna překladatelka Helena Anna Jankowska, a to Čestnou medailí HZS ČR.