Radnice tak chce vyhovět zvýšené poptávce rodičů po alternativním způsobu vzdělávání dětí. „V současné době máme několik Montesorri tříd na základní škole 5. května. Poptávka je ale větší než možnosti školy, proto jsme se rozhodli podpořit i zřízení školy waldorfské," uvedl náměstek primátora pro školství Ivan Langr.

Zázemí najde waldorfská škola na ZŠ Gollova, která dosud slouží jako odloučené pracoviště praktické ZŠ v Orlí.

Budova školy je ale natolik veliká, že v počátku se tam všichni žáci pohodlně vejdou, postupně pak děti z praktické ZŠ přejdou do hlavní budovy v Orlí. Waldorfská škola bude žáky nabírat postupně, příští rok se tak otevře jen jedna první třída, následující rok první a druhá třída atd.

S nápadem zřídit v Liberci waldorfskou školu přišlo už před časem občanské sdružení Wrabec. To sice původně chtělo zřídit v Liberci soukromou waldorfskou školu, ale úplně novou školu kraj nepovolil. „Nakonec jsme se proto dohodli s ZŠ Kaplického. Gollova bude jejich odloučené pracoviště," řekla Tereza Hrůzová ze spolku Wrabec. Spolek už provozuje domácí vyučování s waldorfskými prvky v Jiříčkově u Českého Dubu a teď zavedl nultý ročník pro budoucí prvňáčky v prostorách mateřského centra Lewandulka v Lidových Sadech.

ROZMANITÁ VÝUKA

„Mám radost, že se nám podařilo najít řešení, protože to nebylo v současných podmínkách vůbec lehké. V záloze jsem měli i ZŠ Broumovskou, pod kterou by waldorfská škola mohla vzniknout, ale kapacity nestačily," zmínil Langr s tím, že alternativní typy škol sázejí zejména na individuálnější přístup k dětem.

„Snaží se více respektovat přirozenost dítěte jak v metodách a formách učení, tak v uspořádání tříd, pomůckách i v takových věcech, jako je třeba absence zvonění či hodnocení známkami. Autorita učitele tu není vnucená, jako tomu často bývá v konvenčních školách, ale přirozená, učitel je spíš partnerem a průvodcem vzdělávání," dodal Langr. Systém, kdy waldorfská škola funguje jako odloučené pracoviště klasické ZŠ, je například v Karlových Varech. Učební plán je přitom velmi rozmanitý.

„Schopnosti a nadání dětí se velmi odlišují. Proto vedle „tradičních" předmětů je ve waldorfské škole i knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví, zeměměřičství atd. Každé dítě má šanci v něčem vyniknout zužuje se tak rozdíl mezi méně a více nadanými nebo zručnými," stojí na stránkách spolku Wrabec.