Krajská nemocnice v Liberci totiž uvažuje o koupi frýdlantské, kterou v současné době vlastní její management. Libereckému deníku to potvrdil Pavel Novák, krajský radní pro zdravotnictví a zároveň předseda dozorčí rady KNL. Liberecký kraj je majoritním akcionářem liberecké nemocnice.

„Přípravy a jednání ke koupi frýdlantské nemocnice ze strany KNL opravdu probíhají. Jsem přesvědčen, že díky fúzi by došlo ke zkvalitnění zdravotní péče ve frýdlanstké nemocnice. Díky spojení by například mladí lékaři měli větší motivaci nastoupit do Frýdlantu, protože liberecká nemocnice je akreditovaným pracovištěm, kde si mladí lékaři odbývají praxi,“ uvedl jeden z důvodů Pavel Novák.

Jak dále upřesnil, podle jeho názoru by došlo i ke zlepšení ekonomické situace frýdlantské nemocnice a navíc by spojení bylo výhodnější i pro vyúčtovávání úhrad zdravotním pojišťovnám.

S tím souhlasí i krajská pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny. „V obecné rovině je určitě vždy spojení dvou subjektů z pohledu zdravotní pojišťovny výhodné. Jak z ekonomického pohledu, tak ale i třeba z pohledu personálního. Navíc pokud je jedním z nich velmi silný subjekt, pak je to bezesporu výhodné i pro dejme tomu menší nemocnici,“ potvrdil Stanislav Šetina, tiskový mluvčí VZP.

Na názor na spojení obou nemocnic jsme se zeptali i Dana Ramzera, frýdlantského starosty. Město Frýdlant je totiž vlastníkem pozemků a budov v areálu frýdlanstké nemocnice a soukromá společnost Nemocnice Frýdlant, s.r.o. je nájemcem nemovitostí. Společnost je vlastněná stávajícím managementem nemocnice.

„O záměru bez konkrétních podrobností fúze NF a KNL jsem byl informován oficiálně ředitelem Nemocnice Frýdlant, Břetislavem Václavíkem a ředitelem Krajské nemocnice Frýdlant Dr. Luďkem Nečesaným v pátek 11.9.,“ uvedl dan Ramzer s tím, že veškeré podrobnosti budou projednány s managementy obou nemocnic a Radou města Frýdlant na jejím mimořádném jednání 1. října 2009.

Podle jeho slov mu přijde jistě nestandardní, že se o fúzi obou společností jedná téměž tři měsíce bez vědomí samosprávy a vedení města Frýdlant.

„Samospráva i vedení města Frýdlant nepodpoří žádný krok, který sníží zdravotní obslužnost města Frýdlant a Frýdlantska,“ upozornil frýdlantský starosta s tím, že vzhledem k tomu, že neproběhla konkrétní oficiální jednání, neví Frýdlant, na jak dlouhou dobu bude garantována zdravotní péče i synergické zdravotnické služby (RTG,laboratoř, pohotovost, odborné ambulance) v minimálně stejném rozsahu jako v současnosti. „A to je pro nás nepřijatelné,“ doplnil Ramzer.

Kromě toho uvedl, že Frýdlant nepřipustí, aby se opakovala situace, kdy se ve frýdlantské nemocnici bez náhrady v roce 1998 zrušilo pediatrické oddělení a jeho důsledkem bylo i ukončení činnosti porodnice ve frýdlantské nemocnici v roce 2008.

„V obou případech byla samospráva postavena na poslední chvíli před hotovou věc, bez možnosti jakkoli reagovat na pro Frýdlantsko nevýhodný stav,“ upozornil Dan Ramzer.

Na druhou stranu však v chystané fúzi vidí i pozitiva. A to, že díky ní by mohlo dojít k dlouhodobějšímu udržení zdravotní péče v malém zdravotnickém zařízení, které by mohlo být zrušeno.

„Předpokládám i zkvalitnění zdravotní péče na úrovni zdravotního personálu a technického vybavení, technické zhodnocení nevyhovujícího stavebně-technického stavu areálu nemocnice bez zvýšeného nároku na veřejné rozpočty a příliv mladých zdravotníků do Frýdlantu, s potenciálem jejich stabilizace ve Frýdlantě,“ uvedl další eventuální přínosy frýdlantský starosta. Kromě toho by podle něj mohlo dojít k zachování terciální sféry služeb a pracovních míst souvisejících s chodem nemocnice, jako například ve školní jídelně, zdravotní dopravní službě, prádelně a u provozních pracovníků, což je zhruba 50 pracovních míst.

„Město Frýdlant je připraveno jednat s managementem Krajské nemocnice Liberec, a.s. i politickou reprezentací Libereckého kraje o další budoucnosti frýdlantské nemocnice,“ uzavřel Dan Ramzer.

Bližší informace k chystané fúzi jsme se pokoušeli zjistit v Krajské nemocnici Liberec. Tam se však prozatím vyjadřovat nechtějí. „22. září svoláme tiskovou informaci, na které seznámíme jednotně všechna média o našem záměru. Vše je v přípravách, ještě to neprošlo dozorčí radou. Chceme vám poskytnout ucelený pohled, a se všemi řečníky, kteří k tomu mají co říct,“ uvedla důvody prozatímního mlčení liberecké nemocnice její tisková mluvčí Alexandra Kittnerová.

Že vše je teprve ve fázi příprav, dokládají i slova Roberta Duška, europoslance za ČSSD, který je zároveň členem dozorčí rady KNL. „Zatím nemůžu říct, jestli jsem pro, nebo proti, nemám k projektu žádné bližší informace, jen vím, že se o fúzi jedná. Ve čtvrtek přiletím do ČR a předpokládám, že se s projektem seznámím a že se v nejbližším možném termínu sejde dozorčí rada,“ uvedl Robert Dušek.