Do celostátního projektu Kvalita očima pacientů se největší nemocnice v Libereckém kraji zapojila v roce 2008, od té doby kvalitu péče zvýšila. Nejvyšší rating získala poprvé v roce 2012 a loni ho už podruhé obhájila.

Krajská nemocnice Liberec je největším zdravotnickým zařízením v kraji a slouží nejen jeho 440 tisícům obyvatel, ale traumatologie či neurochirurgie ošetřují pacienty z celé země. Po sloučení s nemocnicí Turnov vzniklo od 1. ledna 2014 zdravotnické zařízení s 1130 lůžky a zhruba 2400 zaměstnanci.

Ročně je v nich hospitalizováno kolem 53 000 pacientů. Prověřování kvality trvalo loni na podzim čtyři týdny a zapojilo se do něj v Liberci 1091 pacientů a dalších 284 v Turnově. „Souhrnný index za celou Krajskou nemocnici Liberec tedy za obě nemocnice dosáhl hodnoty 81,2 procenta," řekla manažerka kvality Eva Nesládková.

O spokojenosti pacientů svědčí podle ní děkovné dopisy, kterých loni zařízení dostalo zhruba 400, zatímco stížností bylo jen 49.

„Většina nespokojených pacientů není kvůli péči, ale že neumíme s pacientem komunikovat a ne vždy mu vše umíme vysvětlit," řekl autor projektu Tomáš Raiter.

Podle ředitelky pro ošetřovatelskou péči Marie Fryaufové je ocenění kvality o to cennější, že nemocnici chybí lékaři a zejména střední zdravotnický personál. Aktuálně by podle ní liberecká nemocnice potřebovala dalších nejméně 30 kvalifikovaných sester, optimální by ale bylo, kdyby jich bylo o 60 víc.

„V uplynulých letech jsme optimalizovali systém vzdělávání v komunikačních dovednostech a prevenci syndromu vyhoření, tak věřím, že i v této oblasti pomáháme našim zaměstnancům lépe zvládat pracovní nasazení v tomto fyzicky i psychicky velmi náročném povolání," dodala Fryaufová.