Připravil projekt úpravy lokality, na který žádá dotace z evropských fondů. Kuňka, která je pro své charakteristické červené skvrny na břiše nazývána také kuňka ohnivá, je silně ohroženým druhem. Na kvalitu biotopu je velmi náročná, řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Josef Jadrný (Změna pro Liberecký kraj).

Lokalita Cihelenské rybníky o rozloze zhruba osmi hektarů leží nedaleko Horní Libchavy a od roku 2012 je chráněným územím. Tvoří ji čtyři rybníky propojené Stružnickým potokem a přilehlé mokřady, louky a lesy. Jen dva rybníky mají ale vodu, další se proměnil v mokřad a čtvrtý je zcela zarostlý rákosem. Kraj původně připravoval revitalizaci Cihelenských rybníků za více než 31 milionů korun, z aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí však tolik peněz získat nemůže, proto se záměr zredukoval. Na úpravy by tak měly stačit zhruba dva miliony korun.

Upravený projekt už nepočítá podle Jadrného s opravami či rekonstrukcí nátoku či hrází rybníků. Hlavním úkolem bude prosvětlení krajiny. „Na vhodných místech vybudujeme tůně, abychom rozšířili nabídku vodních ploch pro kuňku. Budeme kácet některé dřeviny, které zastiňují břehy i vodní hladinu, protože kuňka vyhledává prosluněná místa. Necháme tam ale co nejvíc původní přírody, abychom do prostředí kuňky zasáhli co nejméně, ale pro ni co nejpříznivěji," vysvětlil podstatu projektu Jadrný.

Kromě kuňky žije v oblasti Cihelenských rybníků i řada dalších vzácných živočichů vázaných na mělké vody, mokřady a rákosiny příbřežních zón. Rozmnožují se tam i skokan skřehotavý a hnědý, ropucha nebo čolek obecný. Vyskytuje se tu i užovka obojková nebo slepýš křehký. V oblasti Českolipska nejde podle Jadrného o první takový projekt. Už v březnu kraj schválil podobné úpravy v oblasti nedalekých Manušických rybníků a do budoucna počítá s podobnými projekty i v oblasti Stružnických rybníků, horní Ploučnice a dolní Ploučnice.