Smyslem ankety je ocenění za aktivity v oblasti myslivosti, zejména se jedná o intenzivní činnost v oblasti péče o přírodu, o zvěř a o les, o oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o oblast výzkumu a propagaci v oblasti myslivosti. Dále za podání mimořádných výkonů nebo dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro Liberecký kraj výjimečný přínos, za celoživotní dílo či zkvalitnění vzdělávacího systému v oblasti myslivosti. Návrhy nominací lze podávat až do 28. února.