Kraj ve spoluprácis obcemi ošetřil alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, Zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a stromořadí ve Valteřicích v Krkonoších. Celkové náklady na revitalizaci jsou 4,2 milionu korun. Smyslem revitalizace je zachovat nejen bezpečnost, ale i estetickou a funkční roli každé ošetřené aleje. Kraj tak nechal pokácet nebezpečné či neperspektivní stromy a stávající stromy odborně ošetřil.