Odvod se podařilo na základě odvolání snížit, přesto chce ještě kraj požádat o prominutí odvodu i případného penále. Zároveň kraj zvažuje podání správní žaloby, o tom bude ale rozhodovat zastupitelstvo. „Všechny peníze byly použity na sociální služby tak, jak měly," popsala náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová.

Sankce se týkají programu na podporu Služeb sociální prevence v Libereckém kraji, na který kraj v letech 2009 až 2012 dostal 210 milionů korun. Finanční úřad našel při kontrole období od 1. dubna 2009 do 30. června 2011 závažná pochybení při zadávání veřejných zakázek.

Chyby v soutěžích

Ve 12 výběrových řízeních nesplnili uchazeči kvalifikační předpoklady, a to ani dodatečně, a měli tak být ze soutěže vyloučeni. Kontrola objevila i další chyby. Podle Kadlecové byla ale kritéria nastavena tak, aby soutěž umožnila účast i organizacím, které sociální služby poskytovaly jinde než na území Libereckého kraje. Díky tomu se mohlo přihlásit víc uchazečů.

Podle původního rozhodnutí finančního úřadu z roku 2013 měl Liberecký kraj za porušení rozpočtové kázně vrátit 103,2 milionu korun dotace a dalších více než 102 milionů zaplatit jako penále. Rozhodnutí odvolacího Finančního ředitelství Brno potvrdilo, že peníze byly použity na účel stanovený ministerstvem práce a sociálních věcí a také, že nebyly zneužity. „Až budeme znát konečnou částku, kterou v tomto případě zaplatíme, budeme postupovat jako v jiných podobných případech a škodu budeme vymáhat po konkrétních osobách," dodal hejtman.

V programu, který připravilo předchozí sociálnědemokratické vedení kraje, se už v minulosti objevily problémy.

Pochybení již dříve

Mimo jiné se ukázalo, že z programu bylo neoprávněně vyplaceno více než 25 milionů korun Libereckému romskému sdružení. Peníze byly určeny na komunitní centra a terénní práci, kontroly ale v účtech sdružení objevily zásadní pochybení.

„S Libereckým romským sdružením ale tato sankce nesouvisí," upozornil vedoucí právního odboru kraje Karel Ulmann.

Kvůli tomu už byla podle něj dotace v minulosti o 25 milionů korun zkrácena.