Nejvyšší komín Libereckého kraje půjde k zemi. Stane se tak v sobotu 25. září. Nebude rozebírán ze shora, ale odstřelen. Spadnout má na další budovy areálu, které tím pomůže také zdemolovat. V akci budou před samotným odstřelem policisté s psovody. Dvě stě metrů od komína někdejší výtopny Brandl se v té době totiž nesmí nikdo nacházet.

Velké manévry čekají techniky společnosti Metrostav. Správně odstřelit více než 160 metrů vysoký komín není jen tak. K demolici sice dojde v řídce osídlené oblasti údolí na okraji Jablonce, ale nedaleko jednoho z hlavních tahů mezi Jabloncem a Libercem. Přesto odstřel dostal přednost před postupným odbouráváním. „Vzhledem k tomu, že železobetonový kolos stojí v rizikovém místě, zvolili jsme z hlediska úspory času, zátěže okolí hlukem a prachem variantu odstřelu. Podle plánu by měl komín spadnout na okolní nepoužívané budovy, které budou po demolici spolu s jeho zbytky recyklovány a použity na další výstavbu,“ přiblížil výrobní náměstek divize 8 Metrostav Marek Magerov.

Tahle přiletí do Jablonce. Zeppelin New Technology (NT) je jednou z největších provozuschopných vzducholodí na světě.
Jablonec čeká přílet vzducholodi Zeppelin. Je největší na světě

Celý prostor včetně ochranné zóny 200 metrů bude vyklizen a střežen mezi 7. a 12. hodinou. „I když je bývalý teplárenský areál uzavřený pro veřejnost a označený jako staveniště, kam je přístup nepovolaným osobám zakázán, je z bezpečnostních důvodů nutné jej předem zkontrolovat za pomoci psovodů,“ vysvětlila mluvčí městské společnosti Jablonecká energetická, které areál patří, Lenka Vrátná.

Bezpečnost je na prvním místě

Mimo své domovy musejí i lidé, kteří v lokalitě bydlí. Jedná se o několik domů v ulici Plynárenská. Tady stojí i azylový dům Naděje. „Víme o tom jen zběžně, zatím bez větších podrobností. Podle mne jen odejdeme z domu někam dál,“ sdělil vedoucí domu Naděje Tomáš Šretr.

Ulice Liberecká bude pro dopravu uzavřena, k omezení provozu autobusů až na krátký čas demolice nedojde. K postupnému uvolnění bezpečnostních opatření dojde po ukončení demolice komínu podle pokynů vedoucího demoličního týmu.

Během týdne budou doladěny detaily celé akce, tedy nejen samotný odstřel, ale i evakuace obyvatel. Rozsah opatření bude podle krajského ředitelství Policie ČR adekvátní k zabezpečení ochrany majetku a zdraví osob, případně dohledu nad bezpečnostní a plynulostí v silničním provozu. „Konkrétní podoba opatření je v současné době předmětem jednání, není proto možné prezentovat její finální verzi,“ doplnil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

Móda 2021 Next Generation.
Móda 2021 Next Generation oslnila Jablonec, stává se další perlou města

Postupně má zmizet celý areál někdejší výtopny, která svého času zásobovala teplem podstatnou část města. Vzniknout tu má průmyslová zóna.

Samotné bourání ikonického komínu vyvolalo ve městě i širokém okolí velkou polemiku. Původní plány počítaly s tím, že komín bude provozovat Lezecká aréna Makak, která sídlí v sousedství. Nebo že z areálu vznikne obří sběrný dvůr.

První možnost padla kvůli udržování stavby v dobré kondici. Údržba komínu v provozuschopném stavu by stála sta tisíce korun ročně. A ta druhá proto, že je areál dle odborníků na odpady k přestavbě na sběrný dvůr zcela nevhodný. „K halám, kde měly být třídírny, vede cesta příkře do kopce, kamiony by tam měly problémy, navíc je tam pro ně málo místa,“ vysvětlil již před časem Zdenek Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby, která provozuje svoz odpadu a sběrné dvory nejen v Jablonci. A tak zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu získá Jablonec průmyslovou zónu pro další rozvoj.