„Další dotace přímo na výuku dopravní výchovy poskytuje Centrum služeb pro silniční dopravu, což je příspěvková organizace Ministerstva dopravy. Výše této dotace činí 200 korun na žáka a výukovou hodinu a 150 korun na přípravu,“ doplnila Ivana Bohuslavová z Dětského dopravního hřiště Jablonec.