Nejmodernější chemickou mobilní laboratoř v NATO mají od včerejška k dispozici liberečtí chemici. Špičkové zařízení získal 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany od Spojených států amerických. Jeho hodnota je kolem sto šedesáti milionů korun a v Liberci na něj čekali tři roky. Laboratoř je schopná analyzovat chemické nebo radioaktivní látky, výbušniny nebo drogy z vody, plynu nebo z pevných látek mnohem citlivěji než dosud.

MOZEK JE POTŘEBA

V jednom ze dvou kontejnerů, které dohromady tvoří laboratoř, se nás tísní snad dvacet. Nadporučík inženýr Dušan Trefilík nám představuje nejmodernější technické vybavení. „Vzorek se vkládá do tohoto hazard boxu," ukazuje nadporučík na skleněné zařízení připomínající inkubátor. „Tam se připraví k analýze. Zvnějšku jej dekontaminujeme, pak je vytažen ven a začne klasický proces analýzy," vysvětluje.

Jak to vypadá, většinu práce odvede za odborníky samotná technologie. „Závěry už ale musí vyvodit člověk," upozorňuje nadporučík, i když přiznává, že v předchozí laboratoři byla práce více „o interpretaci mozku". Jak dále Trefilík upozorňuje, nová chemická laboratoř je mnohem citlivější než typ, který dosud liberečtí chemici používali. Mohou tak s jistotou určit látku i při koncentracích v nanogramech na mililitr. Laboratoř však zatím není vybavená na zkoumání biologických látek.

PŘIPRAVENA DO BOJE

Přestože by se laboratoř neměla ocitnout přímo uprostřed válečné vřavy, ale vzhledem ke své ceně by měla analyzovat vzorky někde v závětří, je připravena i na tyto případy. Podle nadporučíka Trefilíka totiž funguje na principu přetlaku, takže vzduch z ní uniká ven a nevniká dovnitř. Využitelná je ovšem i v civilních případech, například při úniku průmyslových látek. „Nebo když se například najde ampule s podezřelou látkou," dodává Trefilík.

Laboratoř obsluhují čtyři lidé: náčelník, laboranti a řidič. Jak upozorňuje velitel libereckého pluku Radek Černý, je lehce přepravitelná. Příprava na její transport se odehrává podle něj v řádu minut. Pak ji stačí naložit na náklaďák nebo cestuje vzduchem.