Každoroční výcvik je složený z plavání, lezení po skalách, nácviku boje zblízka a přežití v tísni.

Do vody v uniformě a kanadách…

Každý z instruktorů má podle tělovýchovného náčelníka pluku Jana Bergera svoji odbornost a smyslem komplexního výcviku, kterému se příslušníci libereckého pluku v Tisé podrobují jednou ročně, je, aby si všichni vyzkoušeli i ostatní obory, než je jejich specializace. „Zkušenosti potom využijí u svých jednotek," řekl Berger.

NÁROČNÉ. Takové je cvičení libereckých chemiků v Tisé. Trénují tu třeba přepravu člověka, který nemůže plavat, přes vodu na improvizovaném voru z batohů. Nebo boj zblízka.

Během výcviku musejí vojáci například absolvovat záchranu tonoucího kolegy, a to ve výstroji včetně bot. „Tento způsob lze využívat pouze na kratší vzdálenost, protože plavání v uniformě je mnohem náročnější než jen nalehko," uvedl plavecký instruktor Ondřej Rašín. Součástí výcviku je i následná resuscitace po vytažení tonoucího na břeh.

… a pak se tam i vysvléct

Vojáci cvičí i vysvlečení se z uniformy přímo ve vodě. „To je fyzicky asi nejnáročnější, protože se musíte často potápět, například abyste si rozvázali kanady," řekl Rašín. Při tomto nácviku je proto raději v pohotovosti záchranný člun. Další disciplínou ve vodě je přeprava kamaráda, který nemůže plavat, přes vodní překážku na improvizovaném voru složeném z vojenských batohů, do kterých nepronikne voda, takže se drží nad hladinou.

Součástí výcviku jsou i bojové techniky na zneškodnění nepřítele pomocí nože nebo pouze vlastníma rukama či na sebeobranu při napadení protivníkem. „Základní techniky se naučíte během několika měsíců, ale jejich pilování k dokonalosti trvá roky," uvedl Berger.

Vojáci se také procvičují ve slaňování skal a přepravě raněného z výšky. Součástí cvičení je i přežití a orientace po výsadku v neznámém terénu.

Vojenský prostor Tisá často využívají právě liberečtí chemici. V květnu tam ve spolupráci s civilními úřady nacvičovali monitorování zamoření terénu v případě havárie v jedné ze dvou českých jaderných elektráren.

Poslední ostrou misí byla pro české protichemické vojsko mise v Afghánistánu, ze které se vrátili v prosinci loňského roku.