Tím se může stát prakticky každý občan České republiky, který splní základní podmínky obsažené v zákoně o obecní policii a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech jablonecké městské policie. Mezi její úkoly patří například dohlížení na veřejný pořádek a dodržování pravidel občanského soužití, přispívání k ochraně a bezpečnosti občanů a majetku a podílení se na prevenci kriminality v obci.

Hlasujte v anketě níže, zda vás náborové video zaujalo.