Díky tzv. participativnímu rozpočtu se mohou zapojit do rozhodování o rozvoji města. Nejvíce návrhů, celkem devět, přišlo z městské části Mšeno. Sedm dorazilo z centra a obyvatelé Kokonína poslali šest návrhů. Další pocházejí ze Šumavy, Pasek, Rýnovic a Novoveské.

Své nápady, které obyvatelé Jablonce poslali na magistrát v naději, že právě ten jejich bude podpořen v rámci participativního rozpočtu, nyní prohlížejí úředníci. Musí posoudit, které projekty jsou realizovatelné, jestli se jedná o místo ve vlastnictví města, případně upřesní odhadovaný rozpočet.

Pokud bude potřeba něco upravit, kontaktují navrhovatele a na úpravě se s ním domluví. „Po prvotní kontrole jsme zaznamenali pouze jeden závažný nedostatek, a to chybějící podpisový arch, který je jednou z povinných příloh podaných žádostí,“ popsala specialistka magistrátu na strategické plánování Iva Jirmanová. Úředníci se s předkladatelem návrhu spojili, aby chybějící přílohu dodal.

Podpořeno nebude vše, město na participativní rozpočet vyčlenilo rovný milion korun. „Participativní rozpočet děláme poprvé, musíme si to vyzkoušet. Myslím, že je dobré začínat s nižší částkou,“ vysvětlil radní Petr Klápště, který má participativní rozpočet na starosti.
Mezi nejčastější návrhy na vylepšení městských čtvrtí patří pořízení komunitního kompostéru či zastínění dětského hřiště.

Objevily se ale také podněty na obnovu parku nebo studánky v Kokoníně. Zajímavostí je, že jednu a tutéž věc podaly nezávisle na sobě dvě skupiny lidí. Konkrétně se jedná o úpravu vyšlapané cesty ze sídliště u nemocnice k Brandlu. Jde o zkratku, kterou se chodí na tramvaj. „Je zřejmé, že úprava nezpevněné cesty pro místní obyvatele je velice důležitá,“ podotkl Klápště.

Vše vyvrcholí na podzim, kdy občané budou o jednotlivých návrzích hlasovat. Budou vybírat vítězné návrhy, které bude město realizovat. „Každý hlasující bude moci přidělit maximálně dva pozitivní hlasy a jeden negativní hlas. Aby návrh uspěl, musí získat minimálně o třicet procent pozitivních hlasů více než negativních. Samotná realizace projektů je pak naplánovaná na rok 2020,“ dodal Klápště.

Participativní rozpočet má v Jablonci premiéru. Návrh mohl poslat každý obyvatel Jablonce od věku 15 let, návrh muselo svým podpisem schválit dalších patnáct obyvatel.

Milion korun není pro město velikosti Jablonce nijak závratná částka. Vždyť rozpočet pro letošní rok počítá s výdaji ve výši 1,2 miliardy korun. Participativní rozpočet mají v okolí například města Semily (milion korun) či Turnov (500 tisíc).