V jabloneckém rozpočtu je na program alokovaných 1,5 milionů korun, které jsou určené na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod a nových kanalizačních přípojek. Žádat je možné do 29. října.

„O podporu formou investiční dotace mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů v katastru Jablonce nad Nisou. Získat mohou 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.