V pořadí druhým dílem pokračovala série, při níž primátor města Petr Beitl spolu se svými náměstky sbírá reakce občanů z různých částí Jablonce.

Tentokrát zavítal po roční pauze do Kulturního domu v Kokoníně, kam zároveň přišli i lidé žijící na Vrkoslavicích. Proti první besedě, která proběhla na Žižkově Vrchu, to vypadalo, že pěkné počasí lidi vylákalo spíše na zahrádky než k besedě. Těsně před začátkem se ovšem sál postupně naplnil.

Kromě vedení města se setkání s občany účastnili také vybraní pracovníci magistrátu a nechyběl ani místní okrskář. V úvodu jako vždy dostal slovo primátor, který shrnul pokrok ve věcech, které lidé zmiňovali v minulém roce a seznámil je s aktuálními novinkami. Došlo i na tradiční čísla. Primátor zopakoval a vysvětlil lidem, co může znamenat výpadek peněz ze státního rozpočtu pro Jablonec.

„Vždy jsme rozpočet dělali konzervativně, nicméně současná situace je naprosto odlišná od posledních let. Daňové příjmy se pohybují na úrovni roku 2010, kdy byla ekonomika v krizi. S tím jsme nepočítali a ani nemohli, současná situace je v rozporu s původní předpovědí ministerstva financí o růstu rozpočtových příjmů. První kvartál skončil mínusem patnácti milionů korun," hovořil o nepříjemné komplikaci pro město na rovinu Beitl. I proto raději předeslal, že v současné chvíli nemůže slíbit, že některé požadavky bude schopen naplnit, protože na ně v městské kase nebudou peníze.

Následně dostali na hodinu a půl čas na své dotazy sami občané. Řešil se problém poškozené komunikace v Tyršově stezce, kterou podle názoru místních způsobila nákladní auta, která tudy během výstavby projížděla. O dopravě se hovořilo i kvůli zvýšení provozu na vedlejších komunikacích v Kokoníně.

Samozřejmě došlo i na výstavbu čističky. Zde zazněla především slova chvály. „Děkujeme za snahu vybudovat ji v Rychnově," řekl Josef Šikola a jako potvrzení zazněl sálem i potlesk.

Slova díků padla i v případě kulturního domu, který město přenechalo Spolku Kokonín o.s za symbolickou korunu. „Chtěl bych poděkovat za náš spolek. Nejsme v mínusu a ani to neplánujeme," sdělil pověřený manažer a správce KD Jaroslav Novák.

Lidem vadí i odpad, který lidé nechávají mimo určené nádoby, většinou na místech, kde jsou kontejnerová stání pro tříděný odpad. „Důkazní břemeno je na úřadu. Pokutujeme v případě když zjistíme, kdo to udělal," řekla vedoucí stavebního odboru a životního prostředí Ivana Řimnáčová. Fotopasti nejsou samospásné, navíc se často ztrácejí.