Novou čtvrť pro více než 5000 obyvatel chtěla v minulosti v Jablonci nad Nisou vybudovat firma Prosečská investiční. Na 30 hektarech mezi Horní Prosečí a Prosečí nad Nisou se připravovala výstavba stovek domů. Z velkolepého projektu ale sešlo, už jen kvůli nesouhlasu místních lidí. Nyní se pomyslná vrátka opět otevírají a jablonecká radnice má zájem, aby v lokalitě stály nové rodinné domy. Nyní vzniká takzvaný regulační plán, ke kterému se mohou vyjádřit i místní obyvatelé.

Uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště potvrdil, že město se rozhodně zasadí o to, aby v území byly pouze rodinné domy a žádné viladomy nebo bytové domy. „Podobu zástavby bude limitovat výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, která pro zástavbu stanovuje limit 137 domů a v nich maximálně 195 bytových jednotek,“ poznamenal Klápště.

Potvrdil také, že investor má velkou řadu starších, ale už neaktuálních studií. „Regulační plán se od nich bude lišit, protože musí naplnit požadavky územního plánu z roku 2017,“ dodal radní.

Město nyní dává prostor, aby se k budoucnosti Horní Proseče vyjádřila i veřejnost. A tak se stalo a zhruba padesát lidí přišlo na veřejné projednávání regulačního plánu. Občané Proseče vnímají jako největší riziko spojené s novou výstavbu možnost narušení pramenů a vodního režimu, pokud bude výstavbou zasaženo skalní podloží.

Obávají se také snížení přirozeného vsakování dešťové vody do krajiny nebo zvýšeného provozu a hluku v ulici Horní, která není vhodná pro nákladní auta, jež by na stavbu jezdila.

Bytová výstavba by podle nich neměla vzniknout na úkor přírody. „Abych pravdu řekl, nevidím zde prostor pro další zástavbu. Hlavně doufám, že se nenaruší les. To bych byl hodně naštvaný,“ poznamenal místní obyvatel Aleš Vávra.

„NEZNÁM LEPŠÍ MÍSTO“

Největší přednost této lokality je bezesporu otevřená krajina s vesnickým charakterem. Lidé ji využívají například pro pouštění draků, venčení psů či lyžování. „Vyjdu z baráku, ujdu deset kroků a jsem v lese, což beru jako balzám. Co se týče prostředí, tak v Jablonci nevidím lepší místo k bydlení. Dva roky jsem žil u přehrady, což je taky fajn, ale lidí už tam bydlí na můj vkus až moc. Proseč mi v tom přijde ideální a byl bych nerad, kdyby se to tady nějak zásadně rozšiřovalo,“ doplnil Vávra.

Do budoucna by Prosečtí uvítali vybudování cest pro pěší včetně posezení v místech, kde jsou zajímavé výhledy do okolí. Velký důraz byl kladen i na ponechání přirozeného koridoru pro migrující zvěř.

Co konkrétně se na Horní Proseči zamýšlí, bude veřejnosti představeno pravděpodobně na podzim tohoto roku. „Veškeré podněty, které vzešly od občanů dotčené lokality, jsme předali architektům k dalšímu zapracování do regulačního plánu,“ informoval Petr Klápště s tím, že návrh regulačního plánu zpracovávají pro investora architekti, které osloví – zde konkrétně ateliér SAUL.

Za město se bude regulačnímu plánu věnovat jak nový městský architekt David Pavlišta, tak specialista na územní plánování Lukáš Vacek.