Přijďte se podívat do výstavní části infocentra v přízemí jablonecké radnice. Dnes ve čtvrtek 26. dubna odpoledne tu vernisáží začíná výstava architektonických návrhů na podobu dopravního terminálu v Jablonci. „Mně se zdá ta vybraná varianta velikášská. Všude sklo, to se přece musí pěkně prodražit,“ uvedl Karel Vraný z Jablonce. Na výstavu se přijde podívat. „Moc by mne zajímalo, zda nejsou další návrhy střídmější,“ doplnil.

Vítězný návrh na podobu terminálu vzešel z architektonické soutěže. Do ní se přihlásilo celkem devět návrhů. Jeden byl stažený a dalších osm prošlo expertním vyhodnocením. To vyloučilo tři návrhy pro nesplnění závazných podmínek soutěžního zadání.

VYROSTE DO ROKU 2022

Z pěti zbylých pak odborná porota vybrala dva nejlepší a určila jejich pořadí. Závazné stanovisko odborné poroty potvrdili jablonečtí radní ve čtvrtek 15. března. „Stavba za přibližně 200 milionů korun by měla vyrůst do roku 2022,“ doplnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Autorem vítězného návrhu je studio DomyJinak architekti.

V patnáctičlenné porotě vedle nezávislých odborníků z řad renomovaných architektů zasedli i členové vedení města a jablonečtí zastupitelé. Předsedou poroty byl jmenován jablonecký architekt Petr Kopal a místopředsedou architekt Jiří Suchomel, mimo jiné profesor Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. „Všechny návrhy byly zajímavé. Někteří architekti se soustředili na precizní vyřešení dopravní problematiky, jiní se zase více zabývali architekturou,“ řekl náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

„Jen pět splnilo závazné požadavky, dva z nich byly výrazně propracovanější a pro zadavatele, tedy město, vhodnější, schopné postoupit do další fáze soutěže,“ dodal Pleticha.

„Jelikož byly dva, druhé kolo, které bylo podmíněné účastí tří návrhů, se nekonalo. Porota udělila 1. a 2. pořadí návrhům, které se rozhodla ocenit, třetí pořadí neurčila,“ doplnil náměstek s tím, že porota doporučila udělit ceny v původní výši, tedy za první cenu 600 tisíc korun, za druhou cenu 400 tisíc korun.

KVALITNÍ PO ESTETICKÉ I FUNKČNÍ STRÁNCE

„Budoucí politická reprezentace, která vzejde z voleb na podzim tohoto roku, má připravený kvalitní projekt a Jablonec má nyní šanci mít ve svém centru budovu nejen moderní a funkční, ale i s vysokou estetickou a architektonickou hodnotou. Škoda, že podobná diskuze neproběhla v roce 2009 před odprodejem strategického pozemku pro Obchodní dům Central. Dnes mohla tato budova vypadat jinak,“ narazil primátor Jablonce Petr Beitl na rozporuplné reakce na stavbu obchodního centra ve středu města.

Dopravní terminál v ulici Kamenné s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a spojovací lávkou bude jedním z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Náklady na jeho výstavbu se odhadují na 200 až 250 milionů korun. Žádost o dotaci by měli Jablonečtí podat v první polovině roku 2019, samotná stavba by měla proběhnout v letech 2020 až 2022.