V pondělí 20. září od 16 hodin v zasedací místnosti 202 v I. patře radnice mohou občané naposledy vznést připomínky k 50. změně územního plánu, která se týká zapracování územní energetické koncepce do závazné části územního plánu.

Tato informace by mohla zajímat všechny, kteří uvažují o odpojení z centrálního zásobování teplem, tedy od dodávek společnosti Jablonecká teplárenská a realitní.