Kontejnery budou k dispozici až do pátečního rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané do nich mohou odložit např. nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a podobně. Do kontejnerů nepatří stavební suť, komunální odpad a jeho využitelné složky, dále vysloužilé elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad a odpad z podnikatelské činnosti.