Nový chodník vznikne směrem k Jizeře za parkovacími místy. Vznikne tak promenáda podél Jizery v celé délce Jiráskova nábřeží od mostu až k lávce u volnočasového centra Mozaika.

Bezpečnost chodců, zlepšení parkování i kvalitnější nakládání s odpady. To vše jsou cíle další etapy revitalizace sídliště Jiráskovo nábřeží v Železném Brodě. Radnice nabídla lidem možnost hlasovat v anketě o budoucí podobě nábřeží.

„Anketa dopadla poměrně jednoznačně, kdy nejvíce obyvatel preferovalo takzvanou promenádní variantu. Pro tuto možnost hlasovalo více než devadesát procent internetových hlasujících, na adresu úřadu však došly i požadavky v papírové formě, které ve bez výjimky preferovaly rovněž promenádní variantu," sdělil František Lufinka, starosta Železného Brodu.

PADNE PÁR STROMŮ

Z nábřeží kvůli parkovacím místům mají ale zmizet některé vzrostlé lípy, stromy směrem k řece nicméně zůstanou. Posudek hovoří o špatném stavu stromů, jež se mají vykácet.

„Uvědomujeme si, že se jedná o zásah, který výrazně pozmění vzhled místa, těžko se s tím smiřujeme, nicméně ve výhledu do budoucna se jeví jako bezpečnější varianta pokácení stromů během realizace stavebních úprav," vysvětlil Ivan Mališ, místostarosta města.

Na nábřeží budou ale podle připravovaného projektu vysázeny nové stromy, a to na místech vhodně doplňujících parkovací a kontejnerová stání. Vzniknou tak ostrůvky zeleně, ve kterých budou vysazeny kultivary s výškou do cca osmi metrů. Pod stromy budou ještě doplněny keře. Toto vše se týká pouze stromů rostoucích v plánovaném parkovišti. Stromy rostoucí na břehu řeky zůstanou nedotčeny a budou tak tvořit stálou bariéru k řece.

Projekční práce nyní budou pokračovat tak, aby do konce roku byla získána všechna povolení. „Na začátku příštího roku bude podána žádost o dotaci na realizaci a pak budeme v rukou ministerských," doplnil František Lufinka v narážce na posouzení žádosti o dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

Sídliště Jiráskovo nábřeží prošlo již třemi etapami revitalizace, když první proběhla již v roce 2011. „Dožitá pískoviště a prolézačky byly nahrazeny novými herními prvky," přiblížil po první etapě Martin Řehák, který má na radnici na starosti podávání žádostí o dotace. Přibyly lavičky, parkovací stání či chodník místo vyšlapané stezky.