Své požadavky mohou klienti vyřizovat na těchto telefonních číslech: stavební úřad: 483 357 370, vodoprávní úřad: 483 357 361, životní prostředí a památková péče: 483 357 392, dopravní a silniční úřad: 483 357 295.