V pondělí se na smržovském Parkhotelu uskutečnila veřejná beseda, kde se místní seznámili s plody ovoce programu rozvoje města pro dalších několik let.

Na těchto plánech se začalo intenzivně pracovat už v loňském roce. „Naší snahou bylo zapojit všechny skupiny obyvatel ať už věkové, profesní či zájmové," sdělil starosta města Marek Hotovec. I proto byly dotazníky distribuovány do poštovních schránek všech obyvatel Smržovky, ale zapojit se mohli osobně i na několika akcích města.

Sen o Smržovce, jak zní podtitul tohoto dokumentu, prošel i velmi intenzivním jednání v pracovních skupinách.

S výstupy se mohli lidé osobně seznámit ještě předtím, než o něm bude na nadcházejícím zastupitelstvu hlasováno. Což by neměl být problém. „Nevím, co by se muselo stát, aby se tento dokument neschválil. Možná ještě dozná drobné kosmetické úpravy, ale nechtěli jsme prezentovat nic, co bychom neodsouhlasili," upozornil starosta.

Součástí veřejného projednání bylo i krátké představení dalších konkrétních záměrů, jako je plánovaná výstavba rozhledny na skalní vyhlídce Finkstein.

Právě nová stavba vyvolala jako jediná v pondělí širší diskuzi. „Ten kámen je pěkný tak, jak je. Zasahovat tam nějakou rozhlednou, kterých je v Jizerkách dost, je myslím zbytečné," řekl jeden z účastníků besedy.

„Jsem pro, a tak jsem i jako zastupitel hlasoval. Rozhledna může přitáhnout turisty i zákazníky podnikatelům v centru města. V návaznosti na to vidím námět na úpravu náměstí. Smržovku to podle mě obohatí," oponoval mu Přemysl Lankaš. Ze všech prezentovaných projektů je rozhledna nejdále. Potřebná povolení jsou hotova a čeká se pouze na dotaci.

V současné chvíli mají možnost návštěvníci této kamenné vyhlídky podívat se pouze z vrcholu. Mjölk architekti ovšem chtějí využít celý prostor kamene. „Jde nám o to vytvářet výhled z vyhlídky, ale i na vyhlídku," řekl ve své prezentaci Jan Mach, který se na vytvoření projektu podílel.

Jak i na besedě zaznělo, tento projekt je, co se realizace, týče nejdále. „Máme podánu žádost o dotaci v rámci Euroregionu Nisa, hotova je projektová dokumentace, stavební povolení, takže opravdu pouze čekáme na to, zda s žádostí o dotaci uspějeme," sdělil starosta Hotovec.

VĚTŠINA DŘÍVĚJŠÍCH CÍLŮ SE REALIZOVALA

Náklady na tuto stavbu byly vyčísleny na tři miliony korun. Pokud by město dotaci získalo, jeho spoluúčast by byla kolem 300 tisíc korun. „Krajina je jedna z mála věcí, které můžeme turistům prodat," shrnul starosta.

Strategický plán se ve městě nevytvářel poprvé. Vznikal už pro období 20082013 a většina z tehdy vytyčených cílů byla také realizována. Za zmiňované období bylo proinvestováno 75 milionů korun, do údržby se z rozpočtu města dali v letech 20082013 více jak 22 milionů korun a úřadu se podařilo získat přes 25 milionů korun z různých dotačních programů.

VE SMRŽOVCE SE LIDEM ŽIJE BLAZE

Také tyto skutečnosti se projevily v dotazníkovém šetření, kde celkem 84 procent respondentů uvedlo, že se ve Smržovce žije velmi dobře a chtějí se podílet na dění ve městě.

Pondělní besedy a představení projektů se zúčastnilo několik desítek lidí. „Já jsem možná náročný na to zapojení veřejnosti, takže bych byl samozřejmě radši, kdyby přišlo ještě více lidí. Na druhou stranu, když to srovnám s účastí na tvorbě tohoto dokumentu v dalších městech, tak jsme úspěšnější, což mě těší," dodal Hotovec.

Pomyslnou tečku za roční intenzivní prací nad Strategickým plánem udělají 15. června zastupitelé. Ihned potom by se měl objevit tento dokument i na stránkách města, kde se s ním může veřejnost podrobně seznámit. Poznají tak vizi na dalších deset let.