Ve středu odpoledne proběhlo na jablonecké radnici veřejné projednávání Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec Jablonec nad Nisou, ale z řad veřejnosti o něj byl minimální zájem. Lidé nepřišli.

V sále se sešlo pouze několik zastupitelů, pracovníků magistrátu a starostů okolních obcí. Ve hře jsou přitom projekty v celkovém součtu několika stovek milionů korun.

Strategický dokument tu představoval předseda Řídícího výboru IPRÚ, liberecký náměstek primátora Jan Korytář, společně s místopředsedou výboru jabloneckým náměstkem primátora Lukášem Pletichou. „Strategický dokument včetně zapracovaných připomínek bude řídící výbor schvalovat v prosinci, poté jej projednají zastupitelstva Liberce a Jablonce i obcí v rámci ORP," řekl Jan Korytář ve svém úvodním slovu.

S realizací počítají za dva roky

Na projekty ve společné aglomeraci je podle předsedy výboru k dispozici 2,5 miliardy korun. „Předpokládáme, že první výzvy se začnou vyhlašovat v druhé polovině příštího roku, který bude patřit hlavně přípravě konkrétních projektů," dodal Korytář. První realizace plánovaných projektů očekávají ve 2017.

„Dotace chceme čerpat na rekonstrukce krajských silnic, výstavbu terminálů v obou městech, modernizaci tramvajových tratí a na rozvoj cyklodopravy. Dále se chceme zaměřit na pořízení nízkoemisních a bezbariérových vozidel MHD, vybudovat zázemí sociálních služeb, komunitní centra, sociální byty, modernizovat základní, střední i mateřské školy," doplnil jablonecký náměstek Lukáš Pleticha.

V případě nového přestupního terminálu v centru města se bude jednat o jednu z nejnákladnějších investičních akcí Jablonce v posledních letech. „Čekali jsme, že si sáhneme v rámci IPRÚ do operačních programů na peníze pro nemocnici nebo druhou etapu teplárenství, ale na tyto věci budeme muset žádat o dotace individuální cestou, kde však bude větší konkurence v rámci celé republiky. Skutečně jediná velká, uchopitelná částka je z Ministerstva dopravy na podporu kolejové dopravy," informoval o reálné skutečnosti jablonecký primátor Petr Beitl.

Kde bude terminál, ukáže studie

I proto má prodloužení tramvajového spojení z Liberce do centra Jablonce a vybudování nového terminálu, spojujícího tramvaj, vlak i městskou a meziměstskou autobusovou dopravu největší šanci na úspěch. „Pro posouzení a rozhodnutí o volbě varianty trasování tratě i umístění dopravního terminálu v bloku vymezeném ulicemi Mostecká, 5. květen, Kamenná a Lipanská je nutné zadat zpracování studie," řekl Pleticha.

To, že o prodloužení tramvaje více do centra města by byl ze strany veřejnosti zájem, si jablonečtí zastupitelé ověřili v rámci nedávné výluky. Náhradní autobusová doprava tehdy byla prodloužena až na autobusové nádraží a lidé tuto službu hojně využívali.

„Velký dopadem do celého území bude mít také rozvoj cyklodopravy, neboť mnoho obcí z ORP obou měst má zájem se připojit svými cyklostezkami k té páteřní Odra Nisa," myslí si Pleticha o dalším projektu.

Mikroregion Jizerské hory, který sdružuje jedenáct obcí předložil projektový záměr do oblasti udržitelná mobilita. Vybudovat chtějí stezku pro nemotorovou dopravu v hodnotě zhruba dvacet dva milionů korun zajišťující bezpečné, pohodlné a atraktivní propojení Jablonce s Janovem, Bedřichovem, Lučany nad Nisou, Pulečným, Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Rádlem. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou předložil také několik projektových fiší.

Harmonogram příprav IPRÚ

• schválení IPRÚ v zastupitelstvech měst a obcí se plánuje na leden roku 2016

• výzva Ministerstva pro místní rozvoj pro předkládání strategií dosud není vyhlášená

• předpokládané vyhlášení výzev na dílčí projekty 2. polovina roku 2016

• příprava projektů průběh roku 2016

• předpokládané realizace projektů rok 2017