Hasiči postupovali jako při opravdovém zásahu. „Nejdůležitější je zabezpečit místo, kde se drůbež nachází, aby nedocházelo k šíření kontaminace. Pak je důležitá vlastní dekontaminace osob i materiálu, který se z místa vynáší,“ vysvětlil směrový chemik Zdeněk Juřík.

Zásah sledovaly děti z Berlína

Ukázku likvidace sledovali i mladí hasiči z Berlína, kteří zde jsou na výměnném táboru u dobrovolných hasičů z Maršovic. „S Němci spolupracujeme již deset let, nyní jsou u nás v rámci výměnného pobytu již potřetí. My jsme je navštívili také třikrát,“ řekl vedoucí družstva mladých hasičů z Maršovic František Havlišta.
Každoročně připravují profesionálové z Jablonce pro výměnný tábor nějakou akci. Před dvěma lety to byl zásah hasičů při havárii vozidla. „Letos jsme zvolili likvidaci drůbeže, protože je to nyní aktuální téma,“ sdělil hasič strojník Jiří Havlišta, který téma zásahu volil s velitelem směny Tomášem Janouškem.
Mladí hasiči přihlíželi celému zásahu velice pozorně. Většina dětí nejen z Německa, ale především z Maršovic má zájem stát se v budoucnu opravdovým hasičem. „Tento zásah vidím poprvé. Až budu velký, chci být profesionální hasič,“ řekl třináctiletý Honza Kalous z Maršovic.
Výměnný tábor je pro budoucí hasiče jak z Německa tak z Čech důležitý proto, že si navzájem předají své zkušenosti. „Němci k nám přijíždějí se svojí technikou a nezabývají se hasičským sportem, ale věnují se jen hasičskému výcviku. U nás se hasičskému sportu pilně věnujeme a účastníme se soutěže Plamen. Velkou pozornost věnujeme také zdravovědě a práci s technikou,“ dodal František Havlišta s tím, že s Němci se věnují tomu, kde mají nedostatky a naopak.