Podle průzkumu Deníku bude nesouhlas zřejmě jednoznačný. Návrh předkládá primátor města Jiří Čeřovský (ODS), pro nesouhlas jsou i opoziční zastupitelé. "Podpoříme nesouhlas. Zkušební vrty probíhaly nezákonně a nerespektovaly ani základní parametry ochrany přírody. S takovým přístupem se rozhodně nelze ztotožnit," sdělil Jaroslav Šída za Piráty. Podobně se vyjádřili i zastupitelé za hnutí Společně pro Jablonec.

Město chce deklarovat nesouhlas s jakýmikoliv pracemi v rámci ložiskového průzkumu Rádlo, vyzve orgány Libereckého kraje, aby deklarovaly svůj nesouhlas s možnou těžbou v lokalitě Hradešín z důvodu ohrožení životního prostředí, mezinárodní cyklistické dopravy na cyklotrase Odra - Nisa i možného ohrožení zdrojů Vratislavické kyselky. Primátor pak má předat nesouhlas města s průzkumnými a případnými těžebními pracemi v prostoru vrchu Hradešína Ministerstvu zemědělství ČR, státnímu podniku Lesy České republiky a Libereckému kraji.

Vrtné soupravy se na vrchu Hradešín v katastru obce Rádlo a v bezprostředním sousedství katastru Jablonce objevily poprvé na začátku letošního roku. Místní byli z pohybu těžké techniky v místech častých výletů zděšeni. „Soupravy vrtaly přímo v cestách, a to i na stezce mikroregionem Císařský kámen,“ poznamenal jeden z obyvatelů nedalekých domů. Ty paradoxně patří do Jablonce, průzkum probíhal jen asi čtyři sta metrů od nich směrem k Rádlu a silnici I/65.

Proti průzkumu se významně postavil Václav Vít z jabloneckého osadního výboru Vrkoslavice a Dolina. Chce udělat vše pro to, aby zde lom na stavební kámen nikdy nevznikl. „Lidé jsou všímaví, a to je třeba v tomto případě dobře. Začal jsem se o problém zajímat a zjistil spousty nejasností,“ popsal Vít.

Společnost České štěrkopísky, která průzkum provádí, údajně neoslovila s projektem sondáží samosprávy v okolí. Nejen obec Rádlo, město Jablonec nad Nisou ani Rychnov u Jablonce, jehož hranice katastru jsou také nedaleko kopce Hradešín. „Nenašli jsme, že by nám to někdo poslal. Nepřišlo to do datové schránky, to máme ověřené, a o žádném dopise nevíme," řekl starosta obce Rádlo Miroslav Šikola.

Společnost nicméně tvrdí, že obec obeslala. „Obci Rádlo jsme naprosto standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Můžeme to doložit poštovním dokladem,“ reagoval mluvčí společnosti Petr Dušek.

Firma prý chápe odpor obyvatel v sousedství dotčené oblasti, zároveň ale poukazuje na fakt, že v České republice dochází stavební kámen. Podle České geologické služby má do deseti let skončit 60 procent aktivních kamenolomů a nové se v podstatě od roku 1989 neotevírají. Stavební kámen je základním materiálem pro stavbu silnic, dálnic, železnic i domů. "Upřímně řečeno už jen fakt, že již prostý geologický průzkum vyvolá takovou hysterii, svědčí o tom, že Česko neodvratně směřuje k rozsáhlé stavební surovinové krizi,“ dodal Dušek.

Podobný boj vedou obyvatelé obce Chuchelna na Semilsku. Ti se obávají znovuotevření lomu na čedič, který mají jen pár desítek metrů za domy. Lom zvaný Slap je neaktivní třicet let a za tu dobu tu příroda opět převzala vládu. „Znovuotevření kamenolomu Chuchelna neplánujeme, protože v regionu jsou další dva činné lomy, z toho jeden je náš,“ vysvětlil technickovýrobní náměstek Eurovia Kamenolomy Svatopluk Zástěra.

Pro lom Chuchelna bylo povolené zajištění lomu v roce 2004, jehož platnost byla na žádost společnosti několikrát prodloužená, naposledy do 30. června 2024. „Vzhledem k tomu, že opravdu neplánujeme jeho znovuotevření, v roce 2024 máme v plánu odpovědné úřady požádat o další povolení zajištění tohoto lomu,“ doplnil Zástěra.