Pohybu těžké techniky si všimli lidé žijící v okolí na přelomu roku. Stráň kopce Hradešín mezi obcí Rádlo a Jabloncem začaly provrtávat těžké vrtné soupravy. „Vrtaly přímo v cestách, a to i na stezce mikroregionem Císařský kámen,“ poznamenal jeden z obyvatelů nedalekých domů. Ty paradoxně patří do Jablonce. Průzkum probíhal jen asi 400 metrů od nich směrem k Rádlu a hlavní silnici I/65. Kopec je v územním plánu Rádla uveden jako systém ekologické stability s vyšší ochranou přírody. „Chodíme tudy na procházky, někdy kousek, někdy až na Císařský kámen. Když jsme viděli ty stroje, úplně mě polilo, zvlášť když jsem si přečetl, co je to za firmu,“ popsal starší muž, který ve středu stezkou od Dobré Vody dolů z kopce procházel. 

Lidé žijící v okolí kopce se obávají, že by případná těžba mohla znamenat výrazné ohrožení podzemních vod, zrušení cyklostezky a zrušení významu lávky, po níž cyklostezka pokračuje přes již zmíněnou silnici I/65 na Rádlo a dále.  

Obyvatelé dotčené části Jablonce se obrátili na Václava Víta, člena osadního výboru Vrkoslavice a Dolina, zda by se na problém nepodíval. I proto tomu, že v minulosti pracoval jako úředník mající na starosti přírodu a geologii. „Lidé jsou všímaví, a to je v tomto případě jedině dobře. Začal jsem se o problém zajímat a zjistil spousty nejasností,“ popsal Vít. 

Jablonec nad Nisou, ilustrační foto.
Investice Jablonce? Retenční nádrž, cyklopruhy i obnova sídliště

Vít přednesl obavy obyvatel přímo na zasedání jabloneckých zastupitelů, mezitím se snažil získat informace ze všech stran. Zjistil, že odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje na sklonku roku vydal stanovisko k projektu průzkumných geologických vrtů za účelem zjištění zásob těžebního kamene. Stanovisko však konstatuje, že otevření dobývacího prostoru je nyní v rozporu s ochranou životního prostředí. 

Společnost České štěrkopísky se sídlem v Praze ale neoslovila s projektem samosprávy v okolí. Nejen obec Rádlo, ale ani Jablonec nad Nisou a Rychnov u Jablonce n. N., jehož hranice katastru jsou také nedaleko kopce Hradešín. 

Společnost České štěrkopísky tvrdí, že obec Rádlo obeslala. „Obci Rádlo jsme naprosto standardně oznámili účel, rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených prací. Máme i souhlas vlastníka pozemků,“ sdělil mluvčí společnosti Petr Dušek. Vlastníkem pozemků je státní podnik Lesy ČR. 

Václav Vít, člen osadního výboru Vrkoslavice a Dolina, ukazuje na turistické mapě, kde pracovaly vrtné soupravy. Mapa stojí jen pár set metrů od míst, kde společnost České štěrkopísky prováděla sondáž podloží.Zdroj: Deník/Jan Sedlák

Jenže nejdotčenější obec Rádlo se oznámení nedobralo ani poté, co bylo obyvateli Dobré vody o akci informováno. „Nenašli jsme ani zpětně, že by nám někdo něco podobného poslal, ani do datové schránky, ani dopisem,“ sdělil starosta obce Miroslav Šikola.  

Společnost zároveň deklarovala, že jen ověřila přítomnost a parametry ložiska. Údajně nemá v současné době ani smysl hovořit o nějakém záměru těžby. „Lepší je ale zaujmout nějaké stanovisko, za čas by se mohlo hodit,“ poznamenal Vít. 

Jakémukoliv záměru na těžbu kamene v oblasti se bude obec bránit v koordinaci s Jabloncem a Rychnovem. „Do konce tohoto týdne dá obec s rozšířenou působností, tedy Jablonec, dohromady veškeré podklady, které jsou k mání a připraví právní názor,“ vysvětlil Vít, který se již sešel s primátorem Jablonce Jiřím Čeřovským. Zkraje týdne se mají sejít všichni tři starostové dotčených obcí a vypracovat společný postup. Do tří zastupitelstev tak dorazí zřejmě vždy dva návrhy usnesení. A to nesouhlas s vykonáním prací, o nichž obce nevěděly. A další, že si samosprávy nepřejí jakoukoli důlní činnost v dané lokalitě.