Přes tisíc řešených přestupků překročení rychlosti, skoro pět set případů neoprávněného vjezdu do pěší zóny, ale třeba i desítky případů opilců a veřejného pohoršení. To vše a daleko více v loňském roce řešili jablonečtí strážníci.

I proto znovu nadešel čas vyhlášení titulu Strážník roku. „Vyhlášení proběhlo v obřadní síni jablonecké radnice tento pátek," sdělila Markéta Hozová, mluvčí jablonecké radnice.

Strážníkem roku 2015 se stal Lukáš Juřík z dopravní a hlídkové služby, který si tak polepšil z loňského druhého místa. Druhým nejlepším za rok 2015 byl vyhlášen operátor kamerového a dohlížecího systému Jaroslav Brožek. Třetí ocenění si odnesl Michal Křemen, strážník dopravní a hlídkové služby.

„Mezi základní kritéria hodnocení patří plnění povinností vyplývajících ze zákona o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pracovních povinností, množství zjištěných a následně řešených událostí, kvalita zpracování spisového materiálu a úroveň vystupování," popsal ředitel Městské policie Luboš Raisner.

Spolupráci se strážníky přišli ocenit primátor Jablonce Petr Beitl, zástupci jablonecké policie, profesionálních hasičů i Vězeňské služby.

Plukovník Petr Šikola, vedoucí územního odboru Jablonec Policie ČR vyzdvihl spolupráci městských strážníků s policisty a rovněž ocenil strážníka Michala Křemena (na snímku uprostřed. Vlevo primátor Petr Beitl, vpravo ředitel MP Luboš Raisner). „Je vidět, že vaše ocenění Strážníkem roku není náhodné, i my jsme vás pro letošek vyhodnotili," usmíval se Petr Šikola při předání malého dárku. „V roce 2015 došlo k poklesu počtu přestupků i trestné činnosti, a to díky práci strážníků a spolupráci s Policií ČR. Těší mě, že můžeme letos navýšit, a doufám, že i pro příští roky budeme navyšovat, mzdovou složku tak, aby strážníci za svou práci dostávali odpovídající ohodnocení," slíbil primátor.

STRÁŽNÍK ROKU 2015

1. Lukáš Juřík - nástup k MP r. 2007, podílí se i na přípravě projektu prevence kriminality, 2. Místo Strážník roku 2014

2. Jaroslav Brožek - nástup k MP r. 2002, je řídícím střeleckého výcviku, Strážník roku 2009

3. Michal Křemen - nástup k MP r. 2010, reprezentuje MP na fotbalových utkáních, 2. místo Strážníka roku 2011, v r. 2015 odměněn za záchranu lidského života