Program Anděl strážný je určený především pro seniory. Co to vůbec je a jak může pomoci?

Tísňová péče Anděl Strážný je poskytovaná v domácím prostředí klienta prostřednictvím hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále při sobě, například na ruce. Tísňová péče Anděla Strážného umožňuje poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, například pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod.

Proč jste se rozhodla pracovat pro tuto organizaci?

Pro Anděla Strážného jsem se rozhodla pro jeho zaměření na seniory, kterých v populaci přibývá a potýkají se s mnoha nesnázemi. Ty mohou začínat v životech prožitých bez dnešních technologií a končit zdravotními potížemi, které s sebou věk nutně nese. V současné době máme v republice více jak 190 000 lidí starších 65 let. To je obrovská skupina, která je v mnoha směrech stále opomíjená a z mého pohledu vyžaduje lásku a péči nás ostatních. Starší lidé již tolik nespěchají, mají mnoho zkušeností, jsou trpěliví, pokorní. Zcela určitě si zaslouží naši pozornost.

V čem konkrétně seniorům pomáháte?

Anděl Strážný pomáhá seniorům zajistit samostatnost, pocit jistoty a bezpečí v jejich domově. Jednoho dne se každý z nás dostane do jejich věku a já věřím, že když se my budeme s láskou a respektem starat o své rodiče a prarodiče, naučíme to naše děti a vnoučata, kteří nám to následně vrátí.

Jak se může zájemce stát vaším klientem?

Zájemce o službu tísňové péče nás kontaktuje na telefonním čísle 778 411 778 nebo prostřednictvím formuláře na www.andelstrazny.eu. Naše sociální pracovnice se zájemcem domluví osobní návštěvu v pohodlí jeho domácnosti, kde mu následně vše vysvětlí a v případě, že se domluví na uzavření smlouvy, klientovi může hned předat monitorovací zařízení s SOS tlačítkem. Klient je z naší strany monitorovaný nejpozději od následujícího pracovního dne. Našimi klienty jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní, kteří žijí sami nebo jsou sami nějakou část dne, kdy je například pečující rodina v zaměstnání.

Jak ho projekt Anděl strážný ochrání?

Klient je chráněn tím, že je prostřednictvím SOS tlačítka nepřetržitě spojen s naším 24hodinovým dispečinkem tísňové péče. Kdykoli klient zmáčkne SOS tlačítko na monitorovacím zařízení, které nosí stále u sebe, dojde ke spojení a hlasové komunikaci s naší operátorkou. Ta zjistí, v jaké situaci se klient nachází, vyhodnotí ji a zprostředkuje potřebnou pomoc.

S čím se na vás obracejí klienti nejčastěji?

Nejčastějšími hovory, které dispečink přijímá, je zhoršení zdravotního stavu a pád nebo jiný úraz. Naši klienti nás volají také v případě napadení, při pocitu ohrožení, při panických stavech úzkosti, když se ztratí, ale i třeba v případě, že jdou nakupovat a zabouchnou si doma klíče. Dokážeme pomoci v mnoha situacích.

Využíváte nějakou speciální techniku?

Naším velkým pomocníkem je chytré monitorovací zařízení TIPEC, které naše klienty hlídá a v případě potřeby samo vyšle na dispečink signál tísně. Dokáže rozpoznat, že se klient dlouho nehýbe, že má slabou baterii a potřebuje nabít, při signálu tísně určí GPS souřadnice a má i další užitečné funkce. Největší jeho předností je však automatická detekce pádu, kdy se zařízení s dispečinkem spojí, aniž by klient musel mačkat SOS tlačítko. Praxe nám ukazuje, že touto funkcí dokážeme nejen zachránit život, ale i předejít mnoha dalším zdravotním komplikacím.

Jak rychle je možné dostat se ke klientovi, který například upadne?

Pomoc přijde do 20 minut, pokud ke klientovi vysíláme složky integrovaného záchranného systému nebo výjezdovou službu. Když se operátorka s klientem domluví tak, že při pádu nedošlo ke zranění a je potřeba pomoci například pouze s jeho zvednutím, voláme rodinu nebo další osoby, které máme uvedené v individuálním plánu péče, který s klientem sestavila naše sociální pracovnice. Potom záleží na možnostech nebo dojezdové vzdálenosti dané osoby. Klient je s dojezdovým časem seznámen.

Spolupracujete s ČČK Jablonec, jak je do toho spolek zapojen, též vyjíždí ke klientům také? 

Ano, kolegy z ČČK ke klientovi vysíláme v případě, že se nejedná o jednoznačnou situaci, kdy k němu musíme volat záchrannou službu, klient je osamocený, nemá rodinu ani nikoho dalšího, kdo by mu v dané chvíli pomohl. Spolupráce s ČČK Jablonec je pro naše klienty již několik let velkou pomocí. Kolegové z ČČK dokáží klientům pomoci nejen asistencí a například zvednutím klienta po pádu, ale i odborným zdravotnickým zásahem. Společně jsme kompaktním týmem, který dokáže poskytnout velmi kvalifikovanou službu.

Na vašich stránkách informujete o Povídavé lince. Je tato služba pro vaše klienty zdarma, jak často se klientům volá? 

Služba Povídavé linky se připlácí a operátorka se klientům věnuje 2-3x týdně 15 minut ve smluveném čase. Povídavá linka je velmi oblíbená a hojně využívaná. Někteří naši klienti vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žijí už jen ve své domácnosti, kde jim chybí kontakt s jinými lidmi. Některým klientům je smutno, mají trápení, se kterým nechtějí obtěžovat své blízké nebo se naopak chtějí s někým podělit o své radosti. Klienti s operátorkou řeší různé kvízy, trénují paměť, ale většinou si prostě „jen“ povídají. Těší nás, že klientům můžeme touto cestou poskytnout čas, který potřebují. Díky povídavce naše klienty velmi dobře známe a dokážeme jim potom ještě lépe pomoci v krizových situacích.

Kolik klientů máte v Libereckém kraji? 

V současné době máme v Libereckém kraji 134 klientů. Počty klientů se však mění v podstatě každým dnem. Poskytujeme i krátkodobou službu tísňové péče například lidem, kteří jsou přeloženi z nemocnice do domácího léčení na dobu, než se jejich zdravotní stav zlepší nebo než rodina zajistí stálý dohled a péči nebo třeba v případě, že pečující rodina, která je běžně s klientem 24 hodin denně, jede na 14 dní na zotavovací dovolenou.

Vyjížděli jste k těmto klientům poslední rok? Jaké služby u vás klienti nejčastěji využívají? 

Ano, v Libereckém kraji zajišťujeme výjezd ke klientům průměrně 3x v měsíci. Nejvíce klientů využívá základní službu, která jim zajišťuje SOS tlačítko, automatickou detekci pádu a nepohybu, GPS lokaci a hlídání stavu nabití baterie v zařízení. Hojně je využívané také připomínání léků, ověřování zdravotního stavu a zmíněná Povídavá linka.Dbáme na individuální přístup a nastavení služby pro každého klienta tzv. na míru. Monitorovací zařízení, které má klient u sebe, se nastavuje dálkově, proto pokud některý z klientů potřebuje v nastavení služby nějakou změnu, není to problém.

Jaké máte od uživatelů ohlasy? 

Právě variabilitu služby a zejména pak zapůjčení monitorovacího zařízení zdarma a první měsíc služby na vyzkoušení zdarma naši klienti velmi oceňují. Pro čerpání služby neřeší žádné pořizovací náklady na zařízení, smlouvu mohou kdykoli vypovědět, službu kdykoli přenastavit. Prostě nic neriskují a ví, že se na nás mohou spolehnout. Této důvěry si velmi vážíme a je pro nás velkým závazkem.

Co je ANDĚL STRÁŽNÝ?

• Tísňová péče Anděl Strážný je poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka, které má klient neustále při sobě.

• Více informací naleznete na www.andelstrazny.eu