Žádosti o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 přijímá oddělení dotací jabloneckého magistrátu od 9. července do 27. září. Dotace z Ministerstva kultury může činit až 50 procent z celkové částky, město se podílí deseti procenty. „Dotace jsou určené pouze na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky,“ připomněl náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu i majitelům nemovitostí v městské památkové zóně, které nejsou nemovitou kulturní památkou, a nevztahuje se na ně možnost žádat o dotaci na Ministerstvu kultury. Více na webu města mestojablonec.cz.

Jablonecká radnice.
Podívejte se na Jablonec z radniční věže