Ze současných dvě stě sedmdesáti pěti úředníků jablonecké radnice vzroste jejich počet na dvě stě osmdesát jedna. Rozpočet města musí být pružnější. Jeho posílení plánují o jeden milion sedm set šedesát tisíc korun. Tyto peníze bude město potřebovat, pokud pracovníky do sociální oblasti nebudou dotovat ze státního rozpočtu.

„Zvýšení o pět nových pracovníků si vyžadují potřeby humanitního odboru vycházející nejen z legislativních změn v sociální oblasti, které proběhnou v tomto i příštím roce,“ zmínila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Po jednom pracovníkovi by měla získat oddělení sociálněprávní ochrany dětí, sociálních služeb a zdravotnictví. Konkrétně na veřejné opatrovnictví. „Jelikož soud zbavil svéprávnosti čtrnáct lidí, potřebujeme k nim dalšího pracovníka,“ upozornil místostarosta Jablonce Petr Vobořil s tím, že práce s těmito lidmi je složitá a mnohdy nepřináší žádaný výsledek.

„Prokáže se až tehdy, když se dotyčný nesvéprávný dostane do problémů,“ doplnil místostarosta. V současné době se veřejný opatrovník městského úřadu stará o jedenáct nesvéprávných osob.

O čtyři pracovníky se zvýší počet v oddělení sociálních dávek. „Avšak za podmínky přijetí novely zákona o sociálních službách,“ doplnila Fričová. Právě na tyto zaměstnance by se nevztahovaly peníze ze státního rozpočtu.

Manažer pro koordinaci sociálních věcí Jan Heinzl uvedl, že zaznamenávají zvýšenou psychickou labilitu obyvatel, která má za důsledek rodinné problémy a rostoucí agresivitu klientů na všech odděleních sociálních věcí úřadu. Taktéž nárůst klientů, kteří vyžadují odbornou sociální pomoc se zvýšil. I proto vzniknou dvě samostatná oddělení sociálních dávek.

Pod Městský úřad se také přesouvá z Městské policie manažerka prevence kriminality.