Chovatel starší 65 let zaplatí za prvního psa 200,- Kč a 300,- Kč za každého dalšího. Od povinnosti uhradit poplatek ze psů jsou osvobozeni majitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Chovatel, který svého pejska prokazatelně převzal z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata, je po dobu jednoho roku od placení poplatku ze psa také osvobozen. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Poplatek lze uhradit bankovním převodem, složenkou, ale také hotově na pokladně v přízemí vratislavické radnice v pondělí a středu v úředních hodinách.