Převážně maminky hlasovaly v anketě o budoucí podobu hřišť na sídlišti Jiráskovo nábřeží v Železném Brodě.
„Vybíraly si ze čtyř návrhů. Ten, který dostal nejvíce hlasů, bude ještě letos postaven,“ sdělil André Jakubička, starosta Železného Brodu. Současně bude centrální hřiště doplněno o vodní prvky k letnímu využití.

Součástí projektu je i nahrazení stávajících malých pískovišť novými s doplněním odpočinkových míst.
A také přestavbou víceúčelového hřiště v sousedství bývalé prádelny. „To bude určeno pro fotbal nebo basketbal, ale je možné využití pro jiné druhy sportů,“ přiblížil Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Hřiště bude možné v případě zájmu i osvětlit.

„Upraveno bude i jedno parkoviště, bohužel zatím bez nárůstu kapacity. Tu chceme, v případě získání dotací, řešit při další etapě regenerace v příštím roce,“ přiblížil Mach.
Město chce současně v příštím roce řešit i úpravy kolem panelových domů ve Vaněčkově ulici.

Další etapou regenerace proběhne i sídliště Na Vápence. Proběhnou zde úpravy dalších parkovišť a vznikne nové oplocené víceúčelové hřiště. „Zde bude umístěn i malý skatepark,“ přiblížil Mach. Další úpravy sídliště město chystá na rok 2013.

Město získalo letos dotace na další etapy regenerace sídlišť Na Vápence a na Jiráskově nábřeží v celkovém objemu bezmála devíti milionů korun. To pokryje sedmdesát procent nákladů, zbytek hradí město. „Na Vápence stavební práce již probíhají, na nábřeží začnou technické služby co nevidět,“ upřesnil Jakubička. Hotovo by mělo být do konce listopadu letošního roku.

„Datum ukončení není šťastné, je ale vázáno na dotace. Již příští rok si ale děti nových hřišť užijí dosytosti,“ doplnil starosta.
Především na Jiráskově nábřeží jsou dětská hřiště zastaralá a zdevastovaná. To se ještě letos změní.