V čem osvěta spočívá? Tým silniční bezpečnosti se věnuje vzdělávání a šíření osvěty v oblasti dopravně bezpečnostních témat již od roku 2010. Od roku 2017 prostřednictvím projektu Markétina dopravní výchova cílí na děti, pedagogy i rodiče. „Aktivně působíme na děti, aby si uvědomily důležitost bezpečného chování v silničním provozu, prostřednictvím výukových dnů nebo dalších aktivit projektu.

Pedagogům pomáháme s efektivnější aplikací dopravně-bezpečnostních témat do výuky,“ informuje metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná. V roce 2018 Tým silniční bezpečnosti navštívil v Libereckém kraji 42 mateřských škol a 46 škol základních.