Kominíci v Libereckém kraji jsou jako na roztrhání. Začala topná sezona a řada lidí nechala kontrolu a čištění komínu až na poslední chvíli. Na volný termín mohou čekat i několik týdnů.

„Zájem lidí je opravdu veliký, v posledních dnech máme plno," říká kominík Vincenc Kuchar z českolipského Kominictví Sazínek, které vlastní jeho syn David.

Poctivá kontrola komínu zahrnuje hned několik úkonů.

„Jedná se o pročištění komínu, výběr sazí a celkovou revizi spalinových cest," popisuje Vincenc Kuchar. Kromě toho kominíci kontrolují stavebně-technický stav komínu a dodržení všech norem. Komín také prohlíží kamerou a měří, zda neuniká oxid uhelnatý.

Běžná kontrola komínu zabere zhruba půl hodiny. Když je ale komín moc zanesený, kominíci ho musí prorážet sondou, což trvá o poznání déle.

Lidé zapomínají na plynové kotle

Povinnost pravidelné kontroly komína zavedlo vládní nařízení od roku 2011. Každoročně ji musí provést odborník, který vystaví potvrzení. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva.

„Lidé často zapomínají, že musí zavolat kominíka, i když topí spotřebičem na plyn. I u něj se totiž spalinová cesta opotřebovává a zanáší. Pokud není řádně zkontrolována, zvyšuje se riziko otravy oxidem uhelnatým," vysvětluje Petr Dušek, mluvčí Společenstva kominíků České republiky.

Cena kontroly se pohybuje okolo tří až čtyř set korun na vesnicích, pět set a více korun ve větších městech.

„Berme na vědomí, že jde o roční garanci bezpečného vytápění. Pokud dojde k požáru či otravě, kominík, který vystavil zprávu o kontrole spalinové cesty, nese plnou odpovědnost," říká Dušek.

Vyčistit si průduchy mohou lidé několikrát do roka i sami. Přesto musí komín jednou ročně prohlédnout odborník. Ten totiž může odhalit skryté závady, měří také odcházející spaliny.

„I v případě čištění svépomocí doporučujeme poradit se s odborníkem, jelikož i kvůli špatnému čištění může dojít k tragédiím," varuje Dušek.

Nehaste vodou!

Na nutnost správné údržby upozorňují i hasiči, kteří každoročně vyjíždí ke stovkám požárů způsobených sazemi. V Libereckém kraji loni zasahovali u 23 požárů komínů. Letos jich už bylo 12.

„Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Je to odhadem devadesát procent událostí. Mezi další příčiny patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry," vyjmenovává mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Minulou sobotu hořely saze v komíně v Oldřichově v Hájích. Požár se naštěstí nerozšířil dál, takže nezpůsobil žádnou škodu.

„Loni jsme ale zasahovali u požáru střechy v Hrádku nad Nisou, který zavinila jiskra ze zanedbaného komína. Škoda se vyšplhala na 800 tisíc korun," dodává Štrauchová.

Bezpečný komín by měl mít nepoškozenou, omítnutou a obílenou zeď. Nezbytná jsou těsnící dvířka z betonu nebo plechu. Když už začne hořet, hasiči důrazně doporučují okamžitě odstranit veškerý hořlavý materiál v bezprostředním okolí.

„Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína," radí mluvčí HZS ČR Nicole Zaoralová.

Pokud dojde k požáru komínu, který neprošel pravidelnou kontrolou, hrozí majiteli domu pokuta až 25 tisíc korun. Může také dojít ke krácení úhrady škody od pojišťovny.

Jak správně na to?

Před čistěním v kamnech spalte chemický čistič, aby se narušily saze. Pak přestaňte topit a počkejte přes noc, než kotel a komín vychladnou.

Čistit můžete ze střechy, z půdy či zespodu komína. Nezapomínejte ale na bezpečnost.

Odmontujte komínovou stříšku či hlavici. Ucpěte dvířka od kamen a zakryjte podlahu.

Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů. Když je víc zanesený, opakujte. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha.

Vymeťte nejprve horní část komína, pak dolní. Pracujte pomalu, aby se nerozvířily saze.

Kouřovod vyčistěte na dvoře či na chodbě. Dávejte pozor, vysypou se z něj usazeniny. Pokud kouřovod nelze odmontovat, pročistěte ho dvířky.

Připravte si nádobu z nehořlavého materiálu, smetáček s lopatkou a roušku. Vymeťte saze ze spodních dvířek. Nejlépe ale až po sezoně, jsou extrémně hořlavé. Odvezte je do sběrného dvora, jedná se o nebezpečný odpad.

Odstraňte všechny vycpávky a vymeťte kamna. Pak zatopte pro ověření funkčnosti.

Pokud objevíte dehet, který je extrémně nebezpečný a snadno se vznítí, volejte kominíka. Ten ho obykle musí vypálit.