V sobotu 14. dubna od 10 do 16 hodin zde proběhne den otevřených dveří jako podpora spolupráce mateřské školy nejen se zákonnými zástupci dětí, ale i s širokou veřejností. Zájemci si mohou prohlédnout vybavení tříd, zrekonstruované prostory, výstavu fotografií a dětských prací, videozáznamy ze vzdělávacích činností či ochutnat zdejší kuchyni. Připravené jsou výtvarné dílničky pro děti. Na úterý 17. dubna si děti připravily netradiční, hudebně pohybové zpracování pohádky O Červené karkulce. Představení proběhne od 17 hodin v Městském divadle.