„Vlastní plocha hřiště je již od loňského roku hotová,“ sdělil ředitel turnaje a zároveň místopředseda baseballového Clubu Blesk Petr Roubíček.
Celkové náklady na zhotovení hřiště AshField se od roku 1998 vyhouply na dvanáct a půl milionu korun. „Město nyní přispělo na dokončení areálu a rekultivaci okolí pět set tisíc korun,“ konstatovala mluvčí jablonecké radnice Veronika Krausová. Náklady na celkové dokončení jsou však vyšší. „Tři sta tisíc budeme muset čerpat z vlastních zdrojů,“ dodal Petr Roubíček.
Hřiště doprovází bohatá minulost. Od jeho počátku zde členové baseballové Clubu Blesk zanechali velký kus práce a k jeho zhotovení čerpali finanční částky především z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu. Mimo tréninků zde například proběhlo na podzim loňského roku mistrovství republiky dorostenců a řada dalších utkání.
Nyní areál celého hřiště vyhovuje mezinárodním parametrům, a nejen proto se stal hlavním hřištěm turnaje.
„Osm týmů bude hrát ve dvou skupinách celkem dvacet utkání, přičemž čtrnáct z nich se odehraje v Jablonci a šest v Liberci,“ doplnil Petr Roubíček s tím, že slavnostní zahájení je od 16.30 hodin.
V současné době vrcholí i úpravy k zajištění dostatku míst pro diváky. Tribunu, kde jsou místa k sezení, bude moci využít 250 diváků a přímo na místě bude zajištěno přes tisíc míst ke stání. Vstup zdarma.
V areálu baseballového hřiště umístí pět statických kamer a jednu mobilní. Po mistrovství čeká AshField odpočinek.