Ti pak se starostou přátelsky pohovořili o nedostatcích a kladech divadla nebo kostela sv. Anny. „Je správné ohodnotit i ty, kteří divadlo udržují, aby fungovalo,“ řekl Petr Tulpa.
Medaile slavnostně předali i těm, co se zasloužili o rekonstrukci divadla, sponzorům nebo umělcům. Obdarovaná byla například zpěvačka Lucie Bílá.