Názornou formou nechat alespoň trochu nahlédnout do mediálního světa si kladl včerejší projektový den na Základní škole 5. května. Pestrý program tu připravili pro žáky šesté, sedmé a osmé třídy. Dopoledne začali v Městské knihovně, pak na ně čekala beseda se šéfredaktorkou Jabloneckého deníku Lenkou Klimentovou.

„Dnes už téměř žádný žák nečte tištěné noviny," poznamenala třídní učitelka osmáků Jitka Masopustová s tím, že spíše šlo o to přiblížit dětem, co všechno média jsou a jaká jsou. Bonusem bylo malé seznámení s historickou fototechnikou, kterou novinářka sbírá, a také názorná ukázka, jak fotografovat nejen skupinku ale i jednotlivce.

„Na téma médií a nejen tištěných, by se dalo interaktivně hovořit na pokračování několikrát," loučila se po dvouhodinové besedě se žáky šéfredaktorka. A že jsou noviny nejen na čtení si všichni vyzkoušeli na vlastní kůži.